ekonomika

Žádost o dotaci 2024

19.12.2023
 

Vážení,

níže uvedenému věnujte zvýšenou pozornost !!!

Níže najdete k vyplnění formuláře: „Žádost o podíl na neinvestiční dotaci 2024“, „Informační dotazník STK 2024“ a „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2024“.

Ministerstvo vnitra zrušilo pro rok 2024 veškeré dotace financované z rozpočtu ČR! UNITOP ČR vyjednal pro rok 2024 nový způsob finanční podpory sportu v naší Unii! Poskytovatelem státní neinvestiční dotace pro UNITOP ČR pro rok 2024 bude „Národní sportovní agentura“ (NSA)!!! Formuláře pro Vaše požadavky o dotaci jsou upraveny dle nových pravidel NSA!

Celý článek 

Vyúčtování SÚD MV 2023

15.11.2023
 

Nejpozději do 15. ledna 2024 zpracovat o odeslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2023 na předepsaném formuláři.

Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2023“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. 

Celý článek 

Vyúčtování dotace 2022 a žádost o dotaci 2023

17.11.2022
 

Nejpozději do 16.1.2023 zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2022 a současně máte možnost požádat o dotaci MV - „Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR“ pro rok 2023, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů. Celý článek 

Vyúčtování dotace 2021 a žádost o dotaci 2022

9.11.2021
 

Nejpozději do 17.1.2022 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2021 a současně máte možnost požádat o dotaci MV - „Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR“ pro rok 2022, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů. Celý článek 

Vyúčtování dotace 2020 a žádost o dotaci 2021

30.11.2020
 

Nejpozději do 15.1.2021 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2020 a současně máte možnost požádat o dotaci pro rok 2021, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů. Celý článek 

Vyúčtování dotace 2019 a žádost o dotaci 2020

8.12.2019
 

Nejpozději do 17.1.2020 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2019 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2020, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů. Celý článek 

Žádost o dotaci 2019

3.1.2019
 

Nejpozději do 15.2.2019 máte možnost požádat o dotaci pro rok 2019, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů. Celý článek 

Vyúčtování SÚD MV 2018

3.1.2019
 

Nejpozději do 18.1.2019 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2018 na předepsaných formulářích. Celý článek