Vyúčtování SÚD MV 2018

3.1.2019
 

Nejpozději do 18.1.2019 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2018 na předepsaných formulářích.

Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2018“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  

Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2018“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

 

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cza současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu:

UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 18.1.2019!

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693

 

 

PaedDr. Josef Haupt v.r.

viceprezident UNITOP ČRFormulář k vyúčtování SÚD MV 2018 – ke stažení