soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ

13.2.2013
 

V návaznosti na nařízení Ministerstva vnitra č. 47/2002 k realizaci tělovýchovných potřeb a zájmů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra a organizací, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele ve znění pozdějších předpisů a č. 63/2003 o provádění služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů se stanoví: Celý článek 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD UNITOP ČR

12.2.2013
 

V návaznosti na „Soutěžní řád resortních sportovních soutěží“ vydává Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen „UNITOP ČR) tento

Celý článek