Vyúčtování dotace 2020 a žádost o dotaci 2021

30.11.2020
 

Nejpozději do 15.1.2021 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2020 a současně máte možnost požádat o dotaci pro rok 2021, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.1.   Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2020“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2020“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu: UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 15.1.2021!


2.   Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2021“ a „Informační dotazník STK 2021“.Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, prvním listě žádosti. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 17.1.2020 viz pokyny.


3. V případě, že nebudete žádat o dotaci MV ČR 2021 vepište do žádosti „NEŽÁDÁME SÚD MV 2021“.  „Informační dotazník STK 2021“ je nutné ale zpracovat a doplněný o aktualizované údaje Vašeho SKP/PSK zaslat také nejpozději do 15.1.2021.


4.   Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2021“ vyplňte a zašlete na adresu:  UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 15.1.2021!


PaedDr. Josef Haupt v.r.
viceprezident UNITOP ČR


Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693


Vyúčtování dotace 2020

Žádost o dotaci 2021 + Informační dotazník 2021

Sportovní soutěže 2021