Žádost o dotaci 2019

3.1.2019
 

Nejpozději do 15.2.2019 máte možnost požádat o dotaci pro rok 2019, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.


1. Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2019“ a „Informační dotazník STK 2019“.

Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, prvním listě žádosti. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 15.2.2019 viz pokyny.    

 

2. Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2019“ vyplňte a zašlete nejpozději do 15.2.2019.

Žádáme Vás o zaslání Žádosti o SÚD MV ČR 2019, Informačního dotazníku STK 2019 a formuláře Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2019 elektronickou poštou na e-mail:

unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu: 

 

UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 15.2.2019!

 

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693

 

PaedDr. Josef Haupt v.r.

viceprezident UNITOP ČR

 

 

Žádost o dotaci 2019 + Informační dotazník STK 2019

Sportovní soutěže 2019