Vyúčtování dotace 2019 a žádost o dotaci 2020

8.12.2019
 

Nejpozději do 17.1.2020 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2019 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2020, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.
1.   Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2019“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2019“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na: unitop@policie-sport.cz
a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu: UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 17.1.2020!2.
   Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2020“ a „Informační dotazník STK 2020“. Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, prvním listě žádosti. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 17.1.2020 viz pokyny.   3.   Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2020“ vyplňte a zašlete na adresu:  UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 17.1.2020!

 

 

PaedDr. Josef Haupt v.r.
viceprezident UNITOP ČR

 

 

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693

 

Vyúčtování dotace 2019

Žádost o dotaci 2020 + Informační dotazník STK 2020

Sportovní soutěže 2020