Vyúčtování SÚD MV 2023

15.11.2023
 

Nejpozději do 15. ledna 2024 zpracovat o odeslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2023 na předepsaném formuláři.

Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2023“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. 


Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2023“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu:

UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 15.1.2024!

Dotazy, informace k výše uvedenému:

  1. Růžková +420 602 126 693

                                                                                                PaedDr. Josef Haupt v.r.

                                                                                            viceprezident UNITOP ČR

.

.

Vyúčtování dotace 2023