Charakteristika

 

Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. (UNITOP ČR) je spolkem svazového typu vytvořeným smlouvou o součinnosti mezi jednotlivými spolky, sportovními kluby policie (SKP), za účelem uplatňování společného zájmu. Takto vytvořený svaz má vlastní právní osobnost, přičemž svéprávní jsou i všechny členské SKP.

Struktura, nejvyšší orgán, statutární orgán, účel spolku a způsob uplatňování společného zájmu jsou dány „Stanovami“ UNITOP ČR.

UNITOP ČR sdružuje v současné době 98 SKP s více jak 22 tisíci členy. Tuto základnu tvoří příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru (HZS), zaměstnanci Policie ČR, HZS nebo Ministerstva vnitra, jejich rodinní příslušníci a ostatní občané včetně dětí a mládeže do 19 let.

Na základě „Smlouvy o spolupráci“ UNITOP ČR aktivně spolupracuje s Policií ČR a Ministerstvem vnitra. Na úrovni krajů a okresů pak jednotlivé sportovní kluby spolupracují s příslušnými útvary Policie ČR nebo HZS.

Hlavním posláním UNITOP ČR je vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti, upevňování zdraví, zdokonalování pro výkon služby nezbytných dovedností a návyků a také psychická regenerace a aktivní odpočinek policistů a hasičů po náročné službě, při které zajišťují bezpečnost občanům České republiky a chrání jejich zdraví a majetek. Proto se UNITOP ČR zaměřuje hlavně na volnočasové sportovní aktivity.

UNITOP ČR a SKP spolupracují při organizaci a zajištění vlastního systému soutěží:

– místní přebory a postupová kola na celostátní soutěže,

– policejní mistrovství ČR,

– mistrovství UNITOP ČR,

– velké ceny UNITOP ČR,

– soutěže otevřené pro celou sportovní veřejnost,

– soutěže pro mládež.

V rámci těchto soutěží, turnajů a závodů si policisté mohou porovnat svou výkonnost. Nejlepší z nich jsou nominování do reprezentačních týmů Policie ČR pro světové či evropské policejní soutěže.

UNITOP ČR jako představitel policejního sportu v České republice je členem Světové policejní sportovní asociace (USIP) a Evropské policejní sportovní unie (USPE), ve které v současnosti působí ve funkci viceprezidenta PaedDr. Josef Haupt, viceprezident UNITOP ČR. Z pověření těchto mezinárodních organizací jsou pravidelně pořádána oficiální policejní mistrovství světa či Evropy. Česká policejní sportovní reprezentace se pod patronací UNITOP ČR zúčastňuje těchto akcí, na kterých se rozhodně neztrácí, dosahuje výborných výsledků a získává medaile. V řadách příslušníků Policie ČR jsou policejní mistři světa i Evropy.

Mnohokrát oceněny byly také organizační schopnosti České republiky. UNITOP ČR byl z pověření USIP, resp. USPE technickým pořadatelem světových nebo evropských mistrovství:

v roce 1996 Policejního mistrovství Evropy v judu, zápase, vzpírání a silovém trojboji,

v roce 1999 Policejního mistrovství Evropy v judu,

v roce 2006 Policejního mistrovství Evropy v atletice,

v roce 2007 Policejního mistrovství světa ve fotbale,

v roce 2010 Policejního mistrovství Evropy v maratonu,

v roce 2011 Policejního mistrovství světa v maratonu,

v roce 2012 Policejního mistrovství Evropy v zápase,

v roce 2013 Policejního mistrovství Evropy ve volejbale žen,

v roce 2014 Policejního mistrovství Evropy ve fotbale mužů,

v roce 2015 Světového policejního mistrovství v ledním hokeji a Světového poháru policie v golfu,

v roce 2016 Policejního mistrovství Evropy ve fotbale žen,

v roce 2017 Světového policejního poháru v ledním hokeji,

v roce 2018 Policejního mistrovství ve fotbale mužů,

v roce 2019 Policejního mistrovství Evropy ve volejbale žen,

v roce 2022 Mezinárodního policejního turnaje v ledním hokeji,

v roce 2023 Policejního mistrovství Evropy v atletice.

Nad těmito významnými mezinárodními sportovně společenskými akcemi zpravidla přebírají záštitu ministr vnitra i policejní prezident.

UNITOP ČR je také řádným členem Českého olympijského výboru. V řadách SKP jsou vedle policistů a hasičů špičkoví sportovci, reprezentanti České republiky, držitelé českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních i zimních olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových a evropských pohárů, při nichž vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí. A právě sportovní zařízení a klubová zázemí mnoha SKP jsou využívána k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených do resortního sportovního centra – OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, např. v atletice, volejbalu, zápasu, judu, vzpírání, tenisu, stolním tenisu, boxu, plavání, cyklistice, kulové a brokové střelbě, běžeckém a alpském lyžování, biatlonu, bobech, skeletonu atd.

Logo UNITOP ČR – cz a en (.png) – ke stažení

Logo UNITOP ČR – cz a en (.pdf) – ke stažení


UNITOP ČR logo CZ.pdf


UNITOP ČR logo EN.pdf