Výkonný výbor UNITOP ČR

 plk. Mgr. Vladislav Husák                                         
prezident
tel:   974 461 229
PaedDr. Josef Haupt                                                 viceprezident
mob: 602 385 937                    
e-mail: haupt@policie-sport.cz


 

Mgr. Petra Drbohlavová                                            člen Výkonného výboru
mob.: 602 253 835
e-mail: drbina@post.cz

 

 

Ing. Stanislav Grulich                                                člen Výkonného výboru
mob.: 725 527 995
e-mail: s.grulich@email.cz

 

 

JUDr. Václav Kuthan                                                 člen Výkonného výboru
mob.: 731 350 450
e-mail: kuthan@seznam.cz

 

 

Mgr. Pavel Přibyl                                                        člen Výkonného výboru
mob.: 722 950 099
e-mail: pribyl.pav@seznam.cz

 

 

Ing. Jan Radoberský                                                 člen Výkonného výboru
mob.: 603 431 286
e-mail: radobersky@kometabrno.cz

 

 

Jiří Sosna                                                                   člen Výkonného výboru
mob.: 608 735 570
e-mail: sosnajiri@volny.cz

 

 

kpt. Mgr. Petra Srnková                                            člen Výkonného výboru
mob.: 604 996 229
e-mail: petrasrnkova@seznam.cz

 

 

PaedDr. Jaromír Vodehnal                                        člen Výkonného výboru
mob.: 602 224 963
e-mail: vodehnalmita@seznam.cz

 

 

mjr. Ing. Jiří Zlatník                                                    člen Výkonného výboru
mob.: 603 190 681
e-mail: jirizlatnik@seznam.cz

 

 

 

 

Kontrolní komise UNITOP ČR

 

 

Jindřich Pavlíček                                                        předseda Kontrolní komise
mob.: 602 224 960
e-mail: pav.sport@seznam.cz

 

 

nprap. Ivan Kulich                                                      člen Kontrolní komise
mob.: 603 784 724
e-mail: ivan.kulich@seznam.cz

 

 

JUDr. Vlastislav Pacík                                                člen Kontrolní komise
mob.: 731 556 470
e-mail: pacik.vlastislav@seznam.cz

 

 

Bc. Ladislav Pára                                                        člen Kontrolní komise
mob. 728 669 150
e-mail: ck@infotravel.cz

 

 

nprap. Josef Polák                                                      člen Kontrolní komise
mob.: 605 880 962
e-mail: skpostrava@mvcr.cz

 

 


Sekretariát UNITOP ČR

 

ADRESA:

  Mlýnská 60/2                                                                      tel. + fax: 220 514 984

 160 00 Praha 6                                                            e-mail: unitop@policie-sport.cz

 

 

Milada Růžková
mob.: 602 126 693
e-mail: mruzkova@atlas.cz

 

 

Mgr. Rudolf Růžek                                         
mob.: 728 076 640
e-mail: unitop@policie-sport.cz