Policejní výcvik

 


Obsah výcvikuVýcvik policistů je jedním z prvků soustavy vzdělávacích programů, nazvané Další odborná příprava policistů, kterou příslušníci Policie ČR procházejí po celou dobu svého zařazení ve výkonu služby. Výcvik policistů je součást výkonu služby.
Cíle služební přípravy


Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí


Zařazení služebních míst do skupin služební přípravy


Bezpečnostní pravidla


Prověrky ze služební přípravy