Policejní výcvik

 


Obsah výcvikuVýcvik policistů je jedním z prvků soustavy vzdělávacích programů, nazvané Další odborná příprava policistů, kterou příslušníci Policie ČR procházejí po celou dobu svého zařazení ve výkonu služby. Výcvik policistů je součást výkonu služby.
– Cíle služební přípravy


– Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí


– Zařazení služebních míst do skupin služební přípravy


– Bezpečnostní pravidla


– Prověrky ze služební přípravy