Žádost o dotaci 2024

19.12.2023
 

Vážení,

níže uvedenému věnujte zvýšenou pozornost !!!

Níže najdete k vyplnění formuláře: „Žádost o podíl na neinvestiční dotaci 2024“, „Informační dotazník STK 2024“ a „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2024“.

Ministerstvo vnitra zrušilo pro rok 2024 veškeré dotace financované z rozpočtu ČR!
UNITOP ČR vyjednal pro rok 2024 nový způsob finanční podpory sportu v naší Unii!
Poskytovatelem státní neinvestiční dotace pro UNITOP ČR pro rok 2024 bude „Národní sportovní agentura“ (NSA)!!!
Formuláře pro Vaše požadavky o dotaci jsou upraveny dle nových pravidel NSA!1. Soubor formulářů „Žádost o podíl na dotaci 2024“ a „Informační dotazník 2024“,
včetně Pokynů pro jejich vyplnění, naleznete v dolní liště Excel souboru.

– V případě, že nebudete žádat o podíl na dotaci 2024 vepište do žádosti „NEŽÁDÁME DOTACI 2024“. „Informační dotazník 2024“ je ovšem nutné i tak zpracovat a doplněný o aktualizované údaje Vašeho SKP/PSK odeslat na UNITOP ČR.


2. Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2024“.

!!! Způsob podání žádosti 2024 !!!:
– „Žádost o podíl na státní neinvestiční dotaci 2024“, „Informační dotazník 2024“ a formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2024“ odeslat co možná nejdříve v elektronické formě (EXCEL) na e-mail: unitop@policie-sport.cz
– Následně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka odeslat jednou z níže uvedených možností:
1. Poštou na adresu: UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00.
2. E-mailem: unitop@policie-sport.cz (sken formulářů opatřených podpisem statutárního zástupce a razítkem).
3. Datovou zprávou do datové schránky UNITOP ČR: eh8ef4q Žádost musí být podána z datové schránky SKP/PSK.


Termín pro podání Žádosti o podíl na dotaci 2024, Informačního dotazníku 2024 (zaslat i v případě, že nežádáte o dotaci 2024) a formuláře Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2024 je nejpozději do 7. ledna 2024.

Dotazy, informace k výše uvedenému:
M. Růžková +420 602 126 693

.

.

Žádost o dotaci 2024 + Informační dotazník 2024

.

Sportovní soutěže 2024