Vyúčtování dotace 2022 a žádost o dotaci 2023

17.11.2022
 

Nejpozději do 16.1.2023 zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2022 a současně máte možnost požádat o dotaci MV – „Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR“ pro rok 2023, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

1.  Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2021“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2022“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.
Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na e-mail:
unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu:

UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 16.1.2023!

2.  Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2023“ a „Informační dotazník STK 2023“. Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, prvním listě „Žádosti“. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 16.1.2023 viz pokyny.


3.
 v případě, že nebudete žádat o dotaci MV ČR 2023 vepište do žádosti „NEŽÁDÁME SÚD MV 2023“. „Informační dotazník STK 2023“ je nutné ale zpracovat a doplněný o aktualizované údaje Vašeho SKP/PSK zaslat také nejpozději do 16.1.2023.

4.  Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2023“ vyplňte a zašlete nejpozději do 16.1.2023!

Žádost o SÚD MV ČR 2023, Informační dotazník STK 2023 (zaslat i v případě, že nežádáte o SÚD MV 2023) a formuláře Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2023 odeslat elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka na adresu: UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 16.1.2023!


                                                                                                                                                PaedDr. Josef Haupt v.r
viceprezident UNITOP ČR


Dotazy, informace k výše uvedenému:

Růžková +420 602 126 693Vyúčtování dotace 2022

Žádost o dotaci 2023 + Informační dotazník STK 2023

Sportovní soutěže 2023