Vyúčtování dotace 2021 a žádost o dotaci 2022

9.11.2021
 

Nejpozději do 17.1.2022 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2021 a současně máte možnost požádat o dotaci MV – „Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteránů Policie ČR“ pro rok 2022, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

.

1.  Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2021“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2021“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu: UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 17.1.2022!


2.  Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2022“ a „Informační dotazník STK 2022“. Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, první listě žádosti. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 17.1.2022 viz pokyny.


3.  V případě, že nebudete žádat o dotaci MV ČR 2022 vepište do žádosti „NEŽÁDÁME SÚD MV 2022“.  „Informační dotazník STK 2022“ je nutné ale zpracovat a doplněný o aktualizované údaje Vašeho SKP/PSK zaslat také nejpozději do 17.1.2022.


4.  Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2022“ vyplňte a zašlete na adresu:  UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 17.1.2021!

.


PaedDr. Josef Haupt v.r.
viceprezident UNITOP ČR

.

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693

.

.

Vyúčtování dotace 2021

Žádost o dotaci 2022 + Informační dotazník STK 2022

Sportovní soutěže 2022