Zásahové jednotky soupeřily o mistrovský titul

25.8.2018
 

Nejlepším celkem je zásahovka Jihomoravského kraje.

Dva dny nabité nevšedními situacemi, zdravým soupeřením a soutěžní atmosférou má za sebou celkem deset družstev zásahových jednotek z Česka, Slovenska a Polska, které se v Královéhradeckém kraji utkaly o mezinárodní mistrovské prvenství.

Do boje o titul se nemohla z organizačních a pořadatelských důvodů tentokrát pustit královéhradecká zásahovka, která teprve nedávno slavila úspěch a přivezla si prvenství z jižních Čech, kde uspěla v závodě zásahových jednotek Šumaman 2018.

Všech deset týmů si prošlo pořadateli precizně připravenými nástrahami, s nimiž se při ostrých zásazích muži v černém setkávají nebo by se s nimi s vysokou mírou pravděpodobnosti setkat mohli. Z družstev se ve dvou soutěžních dnech 21. a 22. srpna 2018 stali soupeři, kteří prošli v souhrnu šesti stanovišti.

Střelnice na Trutnovsku patřila sportovní a dynamické střelbě. Pořádající tým královéhradecké zásahové jednotky má ve svých řadách nejlepšího střelce na světě, pod jehož vedením střelba podle pravidel IPSC probíhala. V další disciplíně museli soutěžící v nepřístupném a nepřehledném terénu vybrané lokality na Trutnovsku zachránit za pomocí slaňovacích prostředků zraněnou osobu a dopravit ji do bezpečí. Absolutní tma v prostorách cvičné štoly báňské záchranné služby zase prověřila schopnost komunikace a týmové spolupráce policistů soutěžních družstev.

Na jednotlivé týmy čekala však i řada pastí, které měly za cíl prověřit komplexní připravenost a akceschopnost policistů sloužících na zásahových jednotkách.  Na jednom ze stanovišť si musely zásahové jednotky poradit s pachateli, kteří předtím zaútočili na policejní hlídku. Tato disciplína byla zaměřena na střelbu z útočných a odstřelovacích pušek. V  těžko přístupném místě se  skrýval  i vůdce teroristů. Svůj úkryt měl navíc zabezpečen nebezpečným dráždivým plynem a ozbrojenými strážci. Poslední disciplína prověřila schopnost policistů zásahových jednotek řešit situaci AMOK. Splnění tohoto úkolu však bylo ztíženo velkou fyzickou zátěží, která bezprostředně předcházela vyslání zásahového týmu na místo.

Ani jedno z družstev neznalo s předstihem instruktáž k jednotlivým stanovištím, s sebou si přivezli všichni pouze povinnou výzbroj a výstroj. Přesnější pokyny obdrželi všichni až u jednotlivých stanovišť, přičemž časomíra měřila pro všechny soutěžící stejným metrem. Přestože se mistrovství zúčastnila i polská zásahová jednotka, nebyla jazyková bariéra díky zajištěnému tlumočení z řad našich policistů vůbec překážkou.

„Je mi velkou ctí, že můžeme v Královéhradeckém kraji hostit vybrané zástupce elitní složky policie. Bylo velice příjemné sledovat situace, které vám byly v průběhu uplynulých dní, naštěstí jenom na cvičišti, připraveny. Vynikla při nich kolektivní práce a týmový duch, což je příkladem pro celou Policii ČR. Je velice cenné, že si jednotlivé týmy mohly navzájem předat zkušenosti. Snažili jsme se tu vytvořit pro účely mistrovství co možná nejvíce reálné situace, které by mohly nastat. Chci vám všem popřát, abyste se se situacemi, kterými jste prošli v soutěži, potkávali ve službě a v životě co možná nejméně, a pokud už k jakékoliv náročné a ostré akci dojde, abyste se vždy vrátili domů ke svým rodinám živí a zdraví,“uvedl po oficiálním ukončení mistrovství David Fulka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a dodal, že příslušníci zásahových jednotek musejí splňovat velké nároky po stránce fyzické, ale i psychické. Proto všem, kteří si náročným mistrovstvím prošli, ale i pořadatelům z naší královéhradecké zásahové jednotky, patří upřímné poděkování.

S gratulací a poděkováním za dokonalou přípravu letošního mistrovství se připojil i plk. Mgr. Martin Blažek z Policejního prezidia ČR, který na závěr všem popřál hodně úspěchů v práci, ale i v osobním životě.
Umístění jednotlivých týmů na „Mistrovství zásahových jednotek s mezinárodní účastí 2018“:

1. místo – Jihomoravský kraj
2. místo – Ústecký kraj
3. místo – Hl. město Praha
4. místo – Jihočeský kraj
5. místo – Moravskoslezský kraj
6. místo – ÚRNA
7. místo – Středočeský kraj
8. místo – Plzeňský kraj
9. místo – PPÚ Nitra
10. místo – SPAP Wroclav


por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
KŘ policie Královéhradeckého kraje
Foto: KŘ policie Královéhradeckého kraje