Vyúčtování dotace 2015 a žádost o dotaci 2016

2.12.2015
 

Nejpozději do 20.1.2016 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2015 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2016, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

Formuláře jsou upravené tak, aby Vám usnadnily a zjednodušily administrativu.


1. Soubor formulářů  „Vyúčtování SÚD MV 2015“ a  „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře„Vyúčtování SÚD MV 2015“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

1. Soubor formulářů  „Žádost o dotaci MV ČR 2016“ a „Informační dotazník STK 2016“:

V „Žádosti o dotaci MV ČR 2016“ vyplněním silně orámovaných políček se budou identifikační  údaje zobrazovat automaticky v „Informačním dotazníku STK 2016“.  Ostatní políčka vyplňte samostatně.


Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

1. Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2016“  vyplňte samostatně.


Žádáme Vás o zaslání zpracovaných formulářů elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisů statutárního zástupce, revizního orgánu a razítka zaslat na adresu: UNITOP ČR, Papírenská 199/6, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 20.1.2016!

 

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M.Růžková +420 602 126 693
Vyúčtování dotace 2015Žádost o dotaci 2016 + Informační dotazník STK 2016


Sportovní soutěže 2016