POZVÁNKA NA XXXIII. VALNOU HROMADU UNITOP ČR

4.3.2024
 

Výkonný výbor UNITOP ČR svolává na den 4. dubna 2024 (čtvrtek) od 10,00 hodin Valnou hromadu delegátů sportovních klubů Policie ČR – členů UNITOP ČR, která se bude konat ve velkém sále Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (adresa Praha 9, Hrdlořezy, Pod Táborem 102/5).


Na XXXIII. Valnou hromadu Vás žádáme o vyslání delegátů za Váš klub dle čl. 5 odst. (7) platných stanov UNITOP ČR. Doporučujeme, aby delegátem byla i osoba oprávněná jednat jménem klubu (podpisové právo).

Prezentace účastníků bude probíhat v době od 8,30 do 9,45 hodin.


P R O G R A M

1. V 10,00 hodin zahájení, schválení programu.

2. Volba komisí (mandátové a návrhové).

3. Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2023.

4. Program činnosti, návrh hospodaření a rozpočet UNITOP ČR na rok 2024.

5. Novelizace „Systému úhrady členských příspěvků UNITOP ČR“.

6. Zpráva mandátové komise.

7. Diskuse

8. Zpráva návrhové komise.

9. Usnesení VH.

10. Závěr.

              plk. Mgr. Vladislav Husák v.r.

prezident UNITOP ČR