POZVÁNKA NA XXXI. VALNOU HROMADU UNITOP ČR

7.4.2022
 

Výkonný výbor UNITOP ČR svolává na den 12. května 2022 (čtvrtek) od 10,00 hodin Valnou hromadu delegátů sportovních klubů Policie ČR – členů UNITOP ČR, která se bude konat ve velkém sále Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (adresa Praha 9, Hrdlořezy, Pod Táborem 102/5).

Na XXXI. Valnou hromadu Vás žádáme o vyslání delegátů za Váš klub dle čl. 5 odst. (7) platných stanov UNITOP ČR. Doporučujeme, aby delegátem byla i osoba oprávněná jednat jménem klubu (podpisové právo).

Prezentace účastníků bude probíhat v době od 8,30 do 9,45 hodin.

 

P R O G R A M

1. V 10,00 hodin zahájení, schválení programu.

2. Volba komisí (mandátové a volební, návrhové).

3. Roční zpráva o činnosti UNITOP ČR za rok 2021.

4. Program činnosti, návrh hospodaření a rozpočet UNITOP ČR na rok 2022.

5. Zpráva mandátové komise.

6. Zpráva kontrolní komise.

7. Volby do výkonného výboru a kontrolní komise UNITOP ČR.

8. Diskuse

9. Zpráva návrhové komise.

10. Usnesení VH.

11. Závěr.

              PaedDr. Josef Haupt v.r.

viceprezident UNITOP ČR