OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2020

13.5.2020
 

V návaznosti na předchozí oznámení Výkonného výboru UNITOP ČR ze dne 19. 3. 2020 vám sdělujeme, že:

–   Policie ČR ruší pořádání všech policejních mistrovství ČR až do konce roku 2020,

–   USPE ruší pořádání Policejního mistrovství Evropy v cyklistice (Švýcarsko 14. – 18. 9. 2020),

pořádání, případně zrušení Policejního mistrovství Evropy v přespolním běhu (Bělorusko 6. – 9. 10. 2020) a Policejního mistrovství Evropy v zápase (Makedonie 12. – 18. 10. 2020) bude projednáno videokonferencí Výkonného výboru USPE 4. 6. 2020 a následně oznámeno,

–   UNITOP ČR ruší veškerá mistrovství UNITOP ČR v 1. pol. 2020 s tím, že po jednání s pořadateli se většina z nich uskuteční v 2. pol. 2020; data jejich konání budou včas sdělena,

termín pořádání Mezistátního čtyřutkání PČR a PSR (fotbal, volejbal, tenis a praktická střelba) bude projednán s UNITOP SR a s dostatečným předstihem oznámen.

 

Výkonný výbor UNITOP ČR