Nominační kritéria pro výběr reprezentace ve střelbě z brokových zbraní

20.5.2019
 

Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Policejní sportovní federací Itálie uspořádají v termínu 19. 9. – 26. 9. 2019 III. světové policejní mistrovství v praktické policejní střelbě, judu, běhu, plavání, jiu-jitsu, cyklistice a střelbě z brokových zbraní (dále jen „světové mistrovství“).


Podle rozkazu policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019 se této soutěže zúčastní i policejní sportovní reprezentace České republiky ve střelbě z brokových zbraní (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace se podílí Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy a OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA (dále jen „OLYMP CS MV“).

 

Nominační komise pro praktickou policejní střelbu ve složení

PaedDr. Josef MACHÁT – OLYMP CS MV,

JUDr. Václav KUTHAN – ÚPVSP,

Radomír Zaoral –OLYMP CS MV

 

stanovila pro výběr reprezentace na světové mistrovství ve střelbě z brokových zbraní (SKEET, TRAP) následující nominační kritéria:

 

Kritéria výběru reprezentace

 

1.    Zájemci o reprezentaci s odpovídající výkonností se zúčastní nominační soutěže v disciplíně SKEET nebo TRAP.

2.    Na základě dosažených výsledků provede komise širší výběr 3 reprezentantů v disciplíně SKEET a 3 reprezentantů v disciplíně TRAP, kteří se zúčastní další přípravy na světové mistrovství.

3.    Konečná nominace 2 reprezentantů v disciplíně SKEET a 2 reprezentantů v disciplíně TRAP bude provedena po závěrečném soustředění na základě výsledků a aktuální výkonnosti.

4.    Nominační komise si vyhrazuje právo udělit 1 divokou kartu pro stanovení reprezentace v obou střeleckých disciplínách na světové mistrovství s přihlédnutím k předchozím výsledkům.

5.    Termíny soustředění budou oznámeny dodatečně.

 

Informace k nominační soutěži

 

1.    Nominační soutěž se uskuteční dne 20. 6. 2019 na střelnici v Brně, Královo Pole, Kociánka 91/25 v rozsahu 100 terčů, dle platných pravidel ISSF.

2.    Sraz účastníků je stanoven dne 20. 6. 2019 v 9.30 hod. na střelnici v Brně.

3.    Uvolnění na soutěž a veškeré náklady s tím spojené (cestovní, stravné, zbraň, náboje) si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

4.    Účastník soutěže předloží platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

5.    Disciplíny SKEET, TRAP. V případě shodných výsledků následuje rozstřel
systémem KO.

6.    Ukončení soutěže se předpokládá cca v 16.00 hod.

7.    Přihlášky do soutěže je nutní zaslat PaedDr. Josefu Machátovi (tel. 728 077 578)

nebo e-mailem na adresu machatj@centrum.czdo 15. 6. 2019 s uvedením soutěžní disciplíny a kontaktních údajů.