Nominační kritéria pro „Policejní mistrovství Evropy“ v judu 2024

10.10.2023
 

Evropská policejní sportovní unie ve spolupráci s Bulharskou policejní sportovní federací uspořádají v termínu 13. – 17. 6. 2024 (Sofie, Bulharsko) „Policejní mistrovství Evropy“ v judu (dále jen „PME“).

Nominační komise ve složení, Jiří Sosna (vedoucí realizačního týmu), Bc. Petr Pávek (ÚPVSP PP ČR) a Mgr. Rudolf Růžek (zástupce UNITOP ČR) stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR následující kritéria:

Uchazeči do reprezentačního družstva se dne 1. 11. 2023 zúčastní Mistrovství UNITOP ČR v judu (Praha – Folimanka). Výsledky z mistrovství budou sloužit jako jedno z kritérií k nominaci na „Policejní mistrovství Evropy“ v judu.

Uchazeči budou vybráni na základě svých výsledků za poslední roky a momentální připravenosti.

Uchazeči jsou členy Českého svazu juda, zúčastňují se závodů doma i v zahraničí, jsou seznámeni s pravidly IJF a mají potřebné vybavení odpovídající pravidlům.

Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.

Konečné nominace na PME v judu bude určena na základě rozhodnutí nominační komise do 10. 1. 2024.