Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy 2022 v cyklistice

29.3.2022
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Dánskou policejní sportovní federací uspořádají v termínu 8. – 12. 9. 2022 Policejní mistrovství Evropy v cyklistice (dále jen „PME“).Nominační komise ve složení, Martin Kříž (vedoucí družstva), Bc. Petr Pávek (ÚPVSP PP ČR) a Mgr. Rudolf Růžek (zástupce UNITOP ČR) stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR následující kritéria:

Uchazeči do reprezentačního družstva se v období od 24. dubna 2022 do 29. května 2022 musí povinně zúčastní minimálně dvou ze tří vypsaných nominačních závodů. Pořadí se bude hodnotit následovně: za 1. místo v nominačním závodu bude závodníkovi udělen 1 bod, za 2. místo – 2 body, za 3. místo – 3 body, atd.

Nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR na PME mají zajištěnou závodníci s nejnižším počtem bodů. O počtu nominovaných mužů se bude rozhodovat dle výkonnosti, minimální počet mužů – 4, maximální počet – 6. O nominaci jedné ženy rozhoduje nominační komise na základě tzv. divokých karet.

Pro výběr reprezentace na PME v cyklistice vybrala nominační komise následující závody:

1)  Časovka Kájov – v rámci Jihočeské amatérské ligy (24. 4. 2022).

2)  Silniční závod Monínec – v rámci Jihočeské ligy (22. 5. 2022).

3)  Silniční závod Choustník – v rámci Jihočeské ligy (29. 5. 2022).

Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.

Informace o přihlášení na nominační závody (jméno, příjmení, kontakt) je třeba předem zaslat vedoucímu realizačního týmu na emailovou adresu: pazda.kriz@seznam.cz nebo na telefon: +420 776 863 890, případně ho s dostatečným předstihem informovat při prezenci v den jednotlivých závodů.

Přihlášku na nominační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jí na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.