Zástupci UNITOP ČR se zúčastnili kongresu USIP

27.4.2016
 

Ve dnech 4. – 9. března 2016 se v Kuvajtu uskutečnil 14. kongres Mezinárodní policejní sportovní unie (USIP), kterého se zúčastnilo přes 50 delegátů policejních sportovních organizací z celého světa. UNITOP ČR zde reprezentovali prezident plk. Mgr. Vladislav Husák a viceprezident PaedDr. Josef Haupt.

V průběhu Valné hromady delegáti diskutovali o otázkách týkajících se budoucnosti a vývoje sportovních aktivit. Důležitým bodem jednání bylo schválení programu a rozpočtu organizace a rovněž volba nových zástupců do orgánů USIP.

 

Mezinárodní policejní unie přijala do svých řad také další čtyři nové členy – Chile, Portoriko, Honduras a Haiti. V současné době tak sdružuje již 69 zemí.

 

Z rozhodnutí USIP se letos v září uskuteční II. ročník světového poháru ve střelbě z krátkých služebních zbraní, jehož organizací bylo opět pověřeno Maďarsko. „Pro nás je to potěšující informace. Jsme rádi, že pohár pokračuje, protože naše družstvo mužů vybojovalo v loňském roce zlatou medaili a získali jsme i stříbro v kategorii jednotlivců, což byl obrovský úspěch,“ uvedl Josef Haupt s tím, že letos by do Maďarska mělo odcestovat družstvo mužů i žen. „Uděláme maximum, abychom připravili obě střelecké reprezentace,“ uzavřel Haupt.Foto zleva: viceprezident UNITOP ČR Josef Haupt, prezident USIP Sheikh Ahmad Nawaf L-Ahmed AL-Sabah, a prezident UNITOP ČR Vladislav Husák


Foto: USIP (http://internationalpolicesports.com/)
kpt. Mgr. Petra Srnková

UNITOP ČR