XXVIII. VALNÁ HROMADA UNITOP ČR

10.4.2019
 

Dne 4. dubna 2019 se uskutečnila v Praze v Hrdlořezích ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v pořadí již po osmadvacáté Valná hromada delegátů sportovních policejních klubů – členů Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovního svazu policistů a hasičů, z.s. (UNITOP ČR).

Akce se zúčastnilo 66 zástupců klubů (celkem je v UNITOP ČR v současnosti evidováno 110 sportovních policejních klubů). Pozvání také přijal Ing. Vilibald Knob, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu, plk. Ing. Zdeněk Jedlička, ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze, Ing. Irena Baše, pracovnice Kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu, a zástupci Zdravotní pojišťovny MV ČR Ing. Radka Jiráčková, vedoucí marketingu divize Čechy, a Bc. Marcel Cinibulk, ředitel obchodně-organizačního úseku divize Čechy.

V hlavní zprávě prezident UNITOP ČR plk. Mgr. Vladislav Husák zhodnotil hospodařeníse získanými finančními prostředky a činnost UNITOP ČR za uplynulý rok 2018, a to především podíl klubů na plnění úkolů stanovených poslední Valnou hromadou a související s  hlavním posláním UNITOP ČR, což je vytváření podmínek pro rozvoj tělesné zdatnosti, upevňování zdraví, zdokonalování pro výkon služby nezbytných dovedností a návyků a také psychická regenerace a aktivní odpočinek policistů a hasičů po náročné službě, při které zajišťují bezpečnost občanům České republiky a chrání jejich zdraví a majetek.

Proto se UNITOP ČR zaměřil v uplynulém roce tradičně hlavně na volnočasové sportovní aktivity. UNITOP ČR a sportovní policejní kluby spolupracovaly v roce 2018 při organizaci a zajištění:

– 10 policejních mistrovství České republiky,

– 17 mistrovství UNITOP ČR,

– 21 velkých cen UNITOP ČR,

– stovky místních přeborů, postupových kol na celostátní soutěže, soutěží

otevřených pro celou sportovní veřejnost a soutěží pro mládež.

 

Vladislav Husák dále seznámil Valnou hromadu s úspěchy sportovní reprezentace Policie ČR na evropských a světových policejních soutěžích pořádaných Evropskou policejní sportovní unií (USPE) a Světovou policejní sportovní unií (USIP). Nejlepšího umístění dosáhli čeští policisté na Policejním mistrovství světa ve střelbě v Číně, kde Radim Maděránek a Miroslav Zapletal získali stříbrné medaile v soutěži družstev, v kategorii jednotlivců se nejlépe dařilo Kláře Kalendové, která obsadila 5. příčku. Velkým úspěchem bylo bezesporu druhé místo fotbalistů na Policejním mistrovství Evropy ve fotbale mužů, jehož pořadatelem byl v Praze právě UNITOP ČR.

 

Na základě požádání a pověření USPE byl UNITOP ČR v roce 2018 též organizátorem velice prestižní akce, a to 38. kongresu USPE, v jehož rámci byl do Výkonného výboru USPE jako viceprezident zvolen a jmenován PaedDr. Josef Haupt, viceprezident UNITOP ČR.

 

V závěru vyjádřil Vladislav Husák poděkování za spolupráci a podporu Ministerstvu vnitra ČR, vedení Policii ČR, OLYMP CENTRU SPORTU MV, všem marketinkovým partnerům a sportovním policejním klubům, reprezentantům Policie ČR pak za důstojnou reprezentaci České republiky.

 

Josef Haupt ve své zprávě informoval účastníky Valné hromady o programu činnosti (hlavních úkolech) pro rok 2019, o Termínové listině sportovních akcí UNITOP ČR 2019, o návrhu hospodaření a rozpočtu pro rok 2019 a o přidělení státní účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR pro rok 2019 a o jejím rozdělení do klubů na základě nově vypracované „Směrnice pro zpracování návrhu rozdělení státní účelové dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR“.

 

V rámci Valné hromady předal náměstek ministra vnitra Vilibald Knob s prezidentem UNITOP ČR Vladislavem Husákem při příležitosti životních jubileí ocenění- Pamětní medaili UNITOP ČR – za dlouhodobou spolupráci s UNITOP ČR a podporu rozvoje policejního sportu Ing. Stanislavu Grulichovi a Janu Veverkovi (dlouhodobý předseda SKP Sušice z.s.) a za dlouholetou sportovní reprezentaci Policie ČR Jaroslavu Balatkovi.

 

Na závěr akce přítomní účastníci schválili usnesení Valné hromady, plán hlavních úkolů a rozdělení státní účelové dotace pro rok 2019.

 

Petra Drbohlavová

DSC_0092 (2)