Vyúčtování dotace 2017 a žádost o dotaci 2018

17.11.2017
 

Nejpozději do 19.1.2018 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2017 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2018, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

Formuláře jsou upravené tak, aby Vám usnadnily a zjednodušily administrativu.


1.   Soubor formulářů „Vyúčtování SÚD MV 2017“ a „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře „Vyúčtování SÚD MV 2017“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

Žádáme Vás o zaslání vyúčtování elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisu statutárního zástupce a razítka zaslat na adresu:
UNITOP ČR, Papírenská 199/6, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 19.1.2018!2.   Soubor formulářů „Žádost o dotaci MV ČR 2018“ a „Informační dotazník STK 2018“.
Pokyny pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete při otevření formulářů v dolní liště, prvním listě žádosti. Žádost o dotaci odeslat nejpozději do 19.1.2018 viz pokyny.3.   Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2018“ vyplňte a zašlete na adresu:  UNITOP ČR, Papírenská 199/6, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 19.1.2018!

 

 

PaedDr. Josef Haupt v.r.

viceprezident UNITOP ČR

 

 

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693

 Vyúčtování dotace 2017

Žádost o dotaci 2018 + Informační dotazník STK 2018

Sportovní soutěže 2018