Vyúčtování dotace 2016 a žádost o dotaci 2017

22.11.2016
 

Nejpozději do 20.1.2017 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2016 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2017, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

Formuláře jsou upravené tak, aby Vám usnadnily a zjednodušily administrativu.

 

1. Soubor formulářů  „Vyúčtování SÚD MV 2016“ a  „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře„Vyúčtování SÚD MV 2016“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

 

2. Soubor formulářů  „Žádost o dotaci MV ČR 2017“ a „Informační dotazník STK 2017“:

V „Žádosti o dotaci MV ČR 2017“ vyplněním silně orámovaných políček se budou identifikační  údaje zobrazovat automaticky v „Informačním dotazníku STK 2017“.  Ostatní políčka vyplňte samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

 

3. Formulář „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2017“  vyplňte samostatně.

 

Žádáme Vás o zaslání zpracovaných formulářů elektronickou poštou na e-mail: unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisů statutárního zástupce, revizního orgánu a razítka zaslat na adresu:

UNITOP ČR, Papírenská 199/6, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 20.1.2017!

 

Dotazy, informace k výše uvedenému:

M. Růžková +420 602 126 693Vyúčtování dotace 2016

Žádost o dotaci 2017 + Informační dotazník STK 2017

Sportovní soutěže 2017