Vyúčtování dotace 2014 a žádost o dotaci 2015

2.12.2014
 

Nejpozději do 20.1.2015 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2014 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2015, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.

Formuláře jsou upravené tak, aby Vám usnadnily a zjednodušily administrativu.

1. Soubor formulářů  „Vyúčtování SÚD MV 2014“ a  „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“.  Prvním krokem je zpracování tabulky „Přehled účetních položek hrazených ze státní účelové dotace“. Název SKP/PSK, identifikační číslo a číselné údaje se Vám budou z této tabulky automaticky promítat do formuláře„Vyúčtování SÚD MV 2014“, ve kterém musíte další silně orámovaná políčka vyplnit samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

2. Soubor formulářů  „Žádost o dotaci MV ČR 2015“ a „Informační dotazník STK 2015“:

V „Žádosti o dotaci MV ČR 2015“ vyplněním silně orámovaných políček se budou identifikační  údaje zobrazovat automatiky v „Informačním dotazníku STK 2015“.  Ostatní políčka vyplňte samostatně.

Tabulka „Evidenční list“ se vyplní automaticky.

3. Tabulku „Sportovní soutěže pořádané SKP/PSK v roce 2015“ vyplňte samostatně.

Žádáme Vás o zaslání zpracovaných formulářů elektronickou poštou na e-mail:
unitop@policie-sport.cz a současně originál dokladů, včetně podpisů statutárního zástupce, revizního orgánu a razítka zaslat na adresu: UNITOP ČR, Papírenská 6b, Praha 6, PSČ 160 00 nejpozději do 20.1.2015!


Dotazy, informace k výše uvedenému:

M.Růžková +420 602 126 693Vyúčtování dotace 2014


Žádost o dotaci 2015


Sportovní soutěže 2015