Upozornění klubům, které se dosud řádně nezapsaly do spolkového rejstříku

12.10.2016
 

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ), který transformuje občanská sdružení na spolky. Pokud jednotlivá sdružení nesplní legislativní požadavky do stanovené tříleté lhůty, pak soud k 1. lednu 2017 započne proces likvidace spolků, které se platné legislativě nepřizpůsobily.

Protože dodnes ještě některé sportovní kluby policie neuvedly všechny náležitosti do souladu s novou právní úpravou, vyzýváme jejich předsedy, aby co nejrychleji tak učinili.

Nesplnění požadavku na zápis do spolkového rejstříku může také ohrozit přidělení státní účelové dotace prostřednictvím UNITOP ČR na rok 2017.