Sport, kde rozhoduje rychlost, přesnost a rozhodnost

8.10.2015
 

Instruktoři služební přípravy Zbyněk Kovář ze Vsetína a Michaela Zaymlová z Českých Budějovic jsou mistři České republiky ve střelbě z krátkých služebních zbraní. Výcvik policistů je tak v dobrých rukou, říká Václav Kuthan z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy.


Na střelnici v Opařanech nedaleko Tábora v jižních Čechách se ve dnech 1. a 2. září konalo Policejní mistrovství ČR ve střelbě z krátkých služebních zbraní, které organizovala Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů ve spolupráci se Sportovním policejním spolkem prezidium Praha. Své střelecké dovednosti a rychlost rozhodování poměřilo 72 policistů a 34 policistek, ze všech krajských ředitelství Policie ČR a některých policejních útvarů s celostátní působností.

Organizace policejních střeleckých soutěží se od roku 2006 řídí podle upravených pravidel praktické střelby IPSC (Mezinárodní konfederace praktické střelby). Tento systém dynamické střelby převzaly policejní složky v řadě světových zemí, protože je vhodný pro výcvik policistů. „Pravidla IPSC střelce nijak neomezují v tom, jak bude danou situaci řešit, velmi striktní jsou pouze v požadavcích na bezpečnost. Rozhodčí mu pouze poví, jaká je startovní pozice, jaký je minimální počet ran, jaké jsou terče, a dá mu tři minuty na to, aby si situaci prošel a vymyslel, kterým terčem začne, a kterým skončí,“ vysvětlil systém soutěže Václav Kuthan. „Dříve se střílela klasická sportovní střelba, třicet plus třicet, jednou rukou, na mezinárodní terče. Člověk se mohl naučit střílet desítky, ale pro výkon služby to bylo nepoužitelné,“ připomněl začátky policejních soutěží náš dlouholetý závodník a dnes jeden z hlavních organizátorů soutěží Zdeněk Němeček, podle kterého služba na ulici vyžaduje nácvik dynamické střelby, střelby na různé terče, z různých vzdáleností a poloh, protože policista v terénu nikdy neví, do jaké situace se může dostat. „Proto se vychází z pravidel IPSC, která jsme přizpůsobili potřebám policejního mistrovství,“ dodal Němeček.

Rozlehlý prostor střelnice v Opařanech umožnil organizátorům sestavit několik zajímavých střeleckých situací (tzv. stagí). Využít mohli i místní terčová zařízení – pojezdy, různé pohyblivé, kývací, vyjíždějící a padací terče, které se na jiných střelnicích běžně nevyskytují. Díky dobrému zázemí a vybavení střelnice se zde policejní mistrovství konalo již po sedmé. „Letos jsme připravili devět stagí v soutěži jednotlivců a tři stage pro družstva. Nechyběl ani tradiční vyřazovací souboj Shoot Off pro nejlepší jednotlivce i týmy,“ uvedl Václav Kuthan a doplnil, že všechny střelecké situace byly postaveny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálnému střetu policisty s pachatelem. Na střelce byly kladeny poměrně vysoké nároky, řešení situací vyžadovalo rychlou a přesnou střelbu a bleskové rozhodování. V situacích se vyskytovaly např. i tvrdé kryty, jež představovaly různé překážky. „Další terče, na které si závodníci museli dát velký pozor, byly tzv. báby neboli rukojmí. V případě, že zasáhli bábu, následovala přísná penalizace spočívající v nulovém hodnocení celé stage,“ doplnil Václav Kuthan.

Na některých stanovištích museli střelci po zaznění startovního signálu, ale ještě před zahájením vlastní střelby, splnit nějaký úkol. V soutěži jednotlivců potrápil řadu závodníků obyčejný psací stroj, na kterém měli přepsat kód – desetimístnou řadu písmen a číslic. Jinou „záludnost“ připravili organizátoři na stanovišti pro družstva. Každý střelec z trojčlenného týmu si vylosoval kartičku s jednoduchým početním příkladem, a když jej vypočítal, zjistil číslo stage, kterou měl střílet. „Zde se několik závodníků ze zbrklosti dopustilo početní chyby a odstřílelo stage jiného člena týmu, za což bylo družstvo penalizováno,“ upřesnil Zdeněk Němeček a přiznal, že cílem těchto úkolů bylo soutěžící do určité míry vyvést z koncentrace na střelbu, protože i při reálném zákroku se policista musí umět vyrovnat se stresem a plnit i jiné činnosti, jež mohou nastat. Policisté jsou pod tlakem času, který je důležitý. Po odstřílení situace se totiž počet získaných bodů vydělí časem.

Na paměť byla náročná stage s identikitem. Závodník si na začátku vylosoval jeden ze čtyř identikitů a ten představoval nezúčastněnou osobu. „Na úplném konci situace se mu odkryly čtyři terče se čtyřmi identikity a policista mezi nimi musel rozpoznat nezúčastněnou osobu, což nebylo jednoduché, protože rozdíly v obličeji byly nepatrné,“ osvětlil náročnost situace Zdeněk Němeček.

Střelecky i takticky nejnáročnější byla pro soutěžící stage „tajná“, protože neměli možnost si situaci předem prohlédnout a „nachodit“, jako na ostatních stanovištích. Věděli pouze počet terčů, ale neznali jejich rozmístění v prostoru. „Střelci přebíhali z jednoho boxu do druhého a pod tíhou času některé terče přeběhli nebo minuli. Rozhodčí zde proto udělovali největší počet trestných bodů,“ zkonstatoval Němeček a dodal, že i přesto se tato situace závodníkům nejvíce líbila.

V soutěži jednotlivců se nejlépe dařilo Zbyňku Kovářovi ze Vsetína a Michaele Zaymlové z Českých Budějovic. Oba pracují jako instruktoři střelecké přípravy. Michaela Zaymlová se střelbě začala věnovat před pěti lety, kdy nastoupila k policii. Díky svému pracovnímu zařazení sice přijde se zbraní do styku každý den, ale trénovat může pouze v rámci své střelecké přípravy, protože nevlastní zbrojní průkaz. „Do budoucna si zbrojní průkaz určitě pořídím, protože mě střelba hrozně baví a chci trénovat i mimo policii,“ řekla Michaela, která již několik let vyhrává krajské policejní přebory v jižních Čechách. Před dvěma lety dokonce poprvé vyhrála i Policejní mistrovství ČR. Tehdy se soutěže poprvé zúčastnily také ženy. „Jsem ráda, že počet kolegyň v soutěži rok od roku roste,“ přiznala talentovaná Michaela, která je od loňského roku členkou družstva žen střelecké policejní reprezentace.

Zbyněk Kovář zvítězil nejen v kategorii mužů, ale odvezl si i pohár pro absolutního vítěze mistrovství. Také on se denně věnuje výcviku policistů, ale na vlastní střelbu prý nemá čas. „Trénovat chodím ve svém volnu, musím přiznat, že dost nepravidelně. Snažím se to zlepšit, protože přecházím z pistole na revolver, tak bych chtěl trénovat alespoň hodinu týdně,“ prozradil Zbyněk, který se střelbě věnuje závodně již 12 let. Mezi své největší úspěchy řadí zlatou medaili, kterou vybojoval jako člen policejního reprezentačního družstva na historicky I. policejním mistrovství světa ve střelbě letos v Maďarsku. „Za ty roky, co střílím, už dokážu odbourat stres a závody si vyloženě užívám. Střelba je pro mě zábava, koníček, neberu ji jako sport, ve kterém musím vždy vyhrát,“ dodal Zbyněk Kovář.

V soutěži družstev získali zlatou medaili policisté KŘP hl. m. Prahy a policistky KŘP  Jihočeského kraje. Jihočešky byly nejúspěšnějším týmem policejního mistrovství, neboť vyhrály také soutěž Shoot Off družstev žen i v kategorii jednotlivců. Shoot Off v družstvech mužů nejlépe odstříleli policisté KŘP Jihomoravského kraje a v jednotlivcích zvítězil opět policista z jižních Čech.

Dobrá fyzická zdatnost a střelecké dovednosti jsou nezbytné předpoklady policisty pro výkon služby. „Za těch osm let, co se na pořádání přeborů podílím, mohu říci, že se úroveň střelby výrazně zlepšila, což je vidět na výsledcích,“ uzavřel Zdeněk Němeček. Jeho slova potvrdil i Václav Kuthan a ocenil i zvyšující se účast žen, které prý muž v manipulaci se zbraní mnohdy převyšují.Před zahájení vlastní střelby museli policisté beranidlem vyrazit „dveře“, které představoval dřevěný špalek.Bravurně zacházet s pouty musí umět každý policistaJeden za všechny, všichni za jednoho. Výsledky jednotlivců v soutěži družstev se sčítají.  Na stagi pro družstva policisté simulovali záchranu zraněného kolegyTrefit červeně označený terč tzv. bábu (nezúčastněnou osobu), znamenalo nulové ohodnocení celé stage.Policisté byli nuceni střílet z různých poloh a úhlů Policisté byli nuceni střílet z různých poloh a úhlů Střelbu z vozidla na vozidlo si běžně policisté vyzkouší jen málokdyStřelci musí mít dobrou fyzičku. Čas byl jedním z rozhodujících faktorů hodnocení stageShoot Off je divácky atraktivní souboj jednotlivců nebo družstevVyřazovací soutěž Shoot Off je jednou z nejoblíbenějších disciplín. Závodníci střílí na kovové padací terče, nejrychlejší vyhrává.Podmínky pro střelbu byly ztíženy chůzí po úzké lávce, ze které střelec nesměl seskočit. Nejlepší policejní střelci za rok 2015 - Michaela Zaymlová a Zbyněk Kovář Střelba jednou rukou byla ztížena připoutáním druhé ruky k pevné překážce


kpt. Mgr. Petra Srnková

Výkonný výbor UNITOP ČR