Policisté ze Zlínského kraje získali odznaky a certifikáty EPLA

20.7.2018
 

Policejní práce klade na policejní příslušníky požadavky na jejich fyzickou kondici, která je důležitým předpokladem profesionálních policejních výkonů.

Sportovní univerzita v Mnichově na základě iniciativy USPE (Evropské policejní sportovní unie) a ve spolupráci s ní vypracovala za účelem podpory fyzické zdatnosti policistů pravidla a předpisy plnění Evropského policejního odznaku zdatnosti (EPLA) s cílem motivovat policisty k udržování jejich fyzické zdatnosti v průběhu celé policejní kariéry. K jeho plnění se postupně připojují země, které jsou členskými zeměmi USPE.

Také Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů se k plnění EPLA přihlásila.

Odznak EPLA zahrnuje čtyři skupiny disciplín (vytrvalost, síla, rychlost, obratnost). Z každé disciplíny si policista vybere jeden úkol, který mu více vyhovuje a ve kterém musí k dosažení odznaku splnit limity stanovené Evropskou sportovní policejní asociací.

 

1. Vytrvalost
Běh na 3000 m
Plavání 400 m/800 m

2. Síla
Skok daleký zmísta
50 m plavání plně oblečen/-a

3. Rychlost
Běh na 50 m/100 m
Jízda na kole na 200 m

4. Koordinace
Skok daleký
Střelba ze služební zbraně
Skákání přes švihadlo

 

Odznak EPLA mohou policisté a policistky plnit v každém věku, požadavky na zdatnost jednotlivých příslušníků policie podléhají zařazení do věkové skupiny dle pohlaví a věku, kterého dosáhnou v daném kalendářním roce.

Kategorii mužů a žen se tedy dělí do věkových skupin:
18 až 24 let
25 až 29 let
30 až 34 let
35 až 39 let
40 až 44 let
45 až 49 let
50 až 54 let
55 až 59 let
60 až 64 let
65 až 69 let
Odznak EPLA se uděluje ve zlatém, stříbrném a bronzovém provedení.

 

V každé kategorii se přiděluje počet bodů za příslušný výkon (zlato za 3 body, stříbro za 2 a bronz za 1 bod).

Celkové skóre určí, jaký typ odznaku EPLA bude udělen.

Zlatý odznak                      EPLA: 11 – 12 bodů
Stříbrný odznak                 EPLA:   7 – 10 bodů
Bronzový odznak              EPLA:   4 –   6 bodů

EPLA začali v roce 2015 plnit policisté v Liberci, v dalším roce se přidalo k plnění vzdělávací zařízení Brno(odbory zabezpečení výuky v Brně a v Holešově), v roce 2017 rozšířili řady majitelů odznaků též policisté z Jeseníku.

V pondělí 4. června 2018 bylo plnění EPLA realizováno v Kroměříži. Jednalo se o první akci tohoto typu konanou na Krajském ředitelství policie Zlínského kraje.

O získání EPLA projevilo zájem 100 policistů a policistek. V den konání se dostavilo 72 příslušníků Police ČR.  Limity pro získání odznaku splnilo 27 účastníků, 45 zájemců nesplnilo, a to převážně při střelecké disciplíně, kterou se nepodařilo splnit 41 policistům.

Akce měla pozitivní vliv na zlepšení fyzické kondice příslušníků Policie ČR ve Zlínském kraji. Termín konání byl nahlášen s několikaměsíčním předstihem, což policisty motivovalo k většímu zájmu o sport a touze dosáhnout dobrých výsledků.  Nejlepších výsledků dosáhl nprap. Marek Novotný, na druhé příčce se umístila pprap. Martina Hořáková a třetí pozici získal pprap. Jiří Myška.

 

Petra Drbohlavová