Nominační závody a kritéria pro výběr policejní sportovní reprezentace České republiky v silničním běhu na 10 km na 3. světové policejní hry – Itálie 2019

2.3.2019
 

Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Policejní sportovní asociací Itálie uspořádají v termínu 19. –26. září 2019 v Miláně 3. světové policejní hry (dále jen „hry“), v jejichž rámci se uskuteční závod jednotlivců na 10 km v silničním běhu.
(bližší informace viz ZDE).

Podle rozkazu policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019 se těchto her zúčastní i policejní sportovní reprezentace České republiky (dále jen „reprezentace“).

Na přípravě reprezentace se podílí Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy.

 

Nominační komise pro závod jednotlivců na 10 km v silničním běhu ve složení:

pplk. Mgr. Jakub SCHOŘ – vedoucí realizačního týmu,

kpt. Ing. František KARLÍK – trenér běžecké reprezentace,

Mgr. Petra Drbohlavová – zástupce UNITOP ČRstanovila pro výběr reprezentace na hry jako nominační závody:

–  závod „Běh lipovou alejí“ (M, Ž -10 km) –Nymburk, 7. dubna 2019 (www.behlipovoualeji.cz)
– zároveň se jedná o Mistrovství UNITOP ČR v silničním běhu 2019;

–  závod „Rožmitál–Březnice“ (M, Ž -10 km) – Rožmitál pod Třemšínem, 21. dubna 2019 (http://www.spartak-rozmitalptr.cz/);

–  závod „Běh Lapákem“ (M, Ž -10 km) – Kladno,11. května 2019 (www.maratonkladno.cz);

–  závod „T-Mobile Olympijský běh“ (M – 10 km, Ž – 5 km) – Praha,19. června 2019 (www.olympijskybeh.cz)a kritéria výběru reprezentace:

1.   Na hrách mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci Policie ČR a studenti Policejní akademie ČR.

 

2.   Zájemci o nominaci do reprezentace se musí povinně zúčastnit Mistrovství UNITOP ČR a alespoň jednoho dalšího z výše uvedených závodů.

 

3.   Přímou nominaci do reprezentace mají zajištěnu první dva běžci s nejrychlejšími časy dosaženými v rámci Mistrovství UNITOP ČR a jednoho dalšího závodu.

 

4.   Nominační komise si vyhrazuje právo udělení tzv. „divokých karet“ jednomu běžci a případně jedné běžkyni s přihlédnutím na dosažené výsledky na předešlých soutěžích a k aktuální výkonnosti. Výkonnost musí závodník prokázat v průběhu období dubna – června 2019 a musí být lepší, než dosáhl třetí sportovec v kvalifikačních závodech.

 

5.   Konečná nominace reprezentace na hry, max. 6 soutěžících (3 muži a 3 ženy), bude provedena po ukončení posledního kvalifikačního závodu na základě výsledků odpovídajících evropské úrovni a aktuální výkonnosti.

 

6.   Přihlášku na kvalifikační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jich na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.

 

7.   Informaci o přihlášení na nominační závody (jméno, příjmení, kontakt) je nutné zaslat pplk. Mgr. Jakubu Schořovi – mob. 603 190 084, tel. 974 813 837,
e-mail: jakub.schor@pcr.cz.