Nominační závody a kritéria pro výběr policejní sportovní reprezentace České republiky pro plavecké závody na 3. světové policejní hry – Itálie 2019

26.3.2019
 

Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Policejní sportovní asociací Itálie uspořádají v termínu 19. –26. září 2019 v Miláně 3. světové policejní hry (dále jen „hry“), v jejichž rámci se uskuteční soutěž v plavání na tratích 50 a 100 m motýlek, znak, prsa, volný způsob a štafetové závody 4×50 m volný způsob a polohový závod.

Podle rozkazu policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019 se těchto her zúčastní i policejní sportovní reprezentace České republiky (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace se podílí Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy (dále jen „ÚPVSP“) a OLYMP CENTRUM SPORTU MV

 

Nominační komise pro plavecké soutěže ve složení:

 

Mgr. Pavel OBR – vedoucí realizačního týmu a trenér

Mgr. David HOLÝ – asistent vedoucího realizačního týmu a trenéra

Bc. Petr PÁVEK – zástupce ÚPVSP

 

stanovila pro výběr reprezentace na hry jako nominační závody:

1.   Policejní mistrovství České republiky v plavání se záchranou tonoucího 2019 15. 5. 2019, Mělník,

2.   postupové přebory plavání pořádané jednotlivými krajskými ředitelstvími,

3.   plavecké závody pořádané dle pravidel FINA v nominačním období.

 


Kritéria výběru reprezentace:

1.   Na hrách mohou startovat pouze příslušníci a zaměstnanci Policie ČR a studenti Policejní akademie ČR.

 

2.   Zájemci o nominaci do reprezentace se musí povinně zúčastnit Policejního mistrovství ČR v plavání se záchranou tonoucího.

 

3.   Přímou nominaci do reprezentace mají zajištěnu dva závodníci a dvě závodnice s nejlepšími výkony dle tabulek FINA v rámci Policejního mistrovství ČR a jednoho dalšího závodu.

 

4.   Nominační komise si vyhrazuje právo udělení tzv. „divokých karet“ dvěma plavcům a dvěma plavkyním s přihlédnutím na dosažené výsledky na předešlých soutěžích a k aktuální výkonnosti. Výkonnost musí závodník prokázat v průběhu období od 1. března do 15. května 2019. Rozhodující je výkonnost na bazénu o délce 50 m.

 

5.   Konečná nominace reprezentace na hry, max. 8 soutěžících (4 muži a 4 ženy), bude provedena po ukončení posledního kvalifikačního závodu na základě výsledků odpovídajících aktuální výkonnosti.

 

6.   Přihlášku na kvalifikační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jich na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem (vyjma Policejního mistrovství ČR v plavání se záchranou tonoucího a postupových přeborů v plavání pořádaných jednotlivými krajskými ředitelstvími).

 

7.   Informaci o účasti na plaveckých závodech (výsledky), které nebudou pořádány UNITOP ČR nebo Policií ČR je nutné zaslat vedoucímu realizačního týmu,
e-mail: pavel.obr@czechswimming.cz.