Nominační závody a kritéria pro Policejní mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v roce 2019

11.2.2019
 

Evropská policejní unie (USPE) ve spolupráci s Německým policejním sportovním svazem uspořádá ve dnech 17. – 21. 6. 2019 v Suhlu Policejní mistrovství Evropy ve sportovní střelbě (dále jen „PME“).

 

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen „UNITOP ČR“) vyšle na toto PME v souladu s rozkazem policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019, sportovní reprezentaci Policie České republiky (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace spolupracují UNITOP ČR, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (dále jen „ÚPVSP“) a OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra.

 

Nominační komise ve složení:

–   nprap. Josef POLÁK – P ČR – vedoucí nominační komise, trenér,

–   JUDr. Václav KUTHAN – ÚPVSP,

–   Jindřich PAVLÍČEK – UNITOP ČR

 


stanovila na PME následující nominační závody, podmínky a nominační kritéria:

    podmínky:

– na PME mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci PČR nebo studenti PA ČR,

– nominačních závodů se účastní zájemci o nominaci na vlastní náklady, přihlášky na závod si každý zajištuje sám,

– informaci o přihlášení na kvalifikační závody pro PME (jméno, příjmení, kontakt) je nutné zaslat vedoucímu nominační komise Josefu Polákovi na adresu:PolakJosef@email.cz, mob. +420 605 880 962

 

nominační kritéria širší nominace:

– výsledky z Mistrovství České republiky v kulových disciplínách v roce 2018 pořádané Českým střeleckým svazem (dále jen „ČSS“),

– výsledky z Mistrovství České republiky ve vzduchovkových zbrani v roce 2019 pořádané ČSS,

– výsledky ze soutěží ve sportovní střelbě, a to z mistrovských soutěží a soutěží I. kategorie v roce 2018 a 2019,

– výsledky z kontrolního závodu reprezentace (dále jen „KZR“), dříve Český pohár, a to z 1. kola – 26. – 28. 4. 2019– střelnice Plzeň – Lobzy,

 

bližší informace pro zařazení na tyto závody jsou na webových stránkách  www.shooting.cz,

– nominační komise si vyhrazuje právo udělení tzv. „divoké karty“ jednomu střelci s přihlédnutím na dosažené výsledky na předešlých mezinárodních soutěžích,

 

nominační kritéria užší nominace:

– účast na 1. soustředění širší nominace, konané ve dnech 13. – 19. 5. 2019 v Plzni,

– výsledky z 2. kole KZR – 17. – 19. 5. 2019 – střelnice Plzeň – Lobzy,

– konečná nominace reprezentace na PME max. 10 střelců bude provedena nominační komisí po ukončení 1. soustředění reprezentace na základě výsledků odpovídajících evropské úrovni a aktuální výkonnosti,

– 2. soustředění užší nominace včetně náhradníků se uskuteční ve dnech 3. – 9. 6. 2019, jeho součásti bude účast na 3. kole KZR před samotným PME.