NOMINAČNÍ ZÁVODY A KRITÉRIA PRO POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V SILNIČNÍ CYKLISTICE 2018

7.2.2018
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Belgickou sportovní federací uspořádají v Herentals ve dnech 6. 9. až 10. 9. 2018 Policejní mistrovství Evropy v silniční cyklistice (dále jen „mistrovství Evropy“).


UNITOP ČR vyšle na toto mistrovství Evropy v souladu s rozkazem policejního prezidenta č. 309/2017, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2018, sportovní reprezentaci Policie České republiky (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace spolupracují Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s., Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy a OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.

 

Nominační kritéria na mistrovství Evropy:

1. Reprezentovat může příslušník a zaměstnanec Policie České republiky nebo student Policejní akademie České republiky v Praze.

2.  Uchazeč o nominaci se musí povinně zúčastnit závodu uvedeného pod bodem č. 1 (časovka) a minimálně jednoho ze dvou nominačních závodů uvedených pod bodem č. 2 a 3.

 

Nominační cyklistické závody:

1. Strakonice (časovka) – 13. 5. 2018

2. Most (silnice) – 9. 6. 2018

3. Konstantinovy Lázně (silnice) – 21. 7. 2018

 

Při výběru reprezentace se bude postupovat následovně:

1.  Pořadí se bude hodnotit tak, že za první místo v nominačním cyklistickém závodu bude závodníkovi udělen 1 bod, za druhé místo 2 body, za třetí místo 3 body atd.

2.  Nominaci si zajistí závodníci s nejnižším počtem bodů.

3.  Mistrovství Evropy se může zúčastnit maximálně 5 sportovců s přihlédnutím k jejich výkonnosti. Přímou nominaci si zajistí 3 sportovci, kteří dosáhnou v nominačních závodech nejlepších umístění. Nominační komise si dále vyhrazuje právo udělit tzv. divokou kartu až dvěma sportovcům. O případné účasti jedné sportovkyně rozhodne nominační komise na základě její výkonnosti.

4.  Informaci o přihlášení na nominační závody je třeba zaslat členovi realizačního týmu Ladislavu Ferebauerovi na adresu ferebauer.57@seznam.cz.

5. Přihlášku na závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se ho na vlastní náklady.