NOMINAČNÍ ZÁVOD A KRITÉRIA PRO POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ EVROPY V MARATONU 2018

31.1.2018
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Irským policejním sportovním svazem uspořádá ve dnech 26. – 29. 10. 2018 v Dublinu Policejní mistrovství Evropy v maratonu (dále jen „PME“).UNITOP ČR vyšle na toto PME v souladu s rozkazem policejního prezidenta č. 309/2017, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2018, sportovní reprezentaci Policie České republiky (dále jen „reprezentace“).


Nominační komise ve složení:

–   kpt. Ing. František KARLÍK – P ČR – vedoucí nominační komise, trenér,

–   JUDr. Václav KUTHAN – ÚPVSP, UNITOP ČR,

–   PaedDr. Pavel MORAVEC – odborný spolupracovník,

–   Ing. Stanislav GRULICH – UNITOP ČR


stanovila na PME následující nominační závody, podmínky a nominační kritéria:


     nominační závod:

– Volkswagen Maraton Praha – neděle 6. 5. 2018 (podrobnější informace viz https://www.runczech.com),


     podmínky:

–   na PME mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci PČR nebo studenti PA ČR,

–   nominačního závodu se účastní zájemci o nominaci na vlastní náklady, přihlášky na závod si každý zajištuje sám, přihlášku je možné zaslat do kategorie Běh záchranných a bezpečnostních složek nebo přes Český atletický svaz do Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen,

–   informaci o přihlášení na kvalifikační závod pro PME (vaše jméno, příjmení, startovní číslo, kontakt) je nutné zaslat vedoucímu nominační komise Františku Karlíkovi na adresu: frantisek.karlik@pcr.cz,


     kritéria:


při výběru reprezentace se bude postupovat následovně:

 

1.  přímou nominaci mají zajištěnu max. 4 muži z nominačního závodu,

2.  nominační komise si vyhrazuje právo nominace dalších dvou běžců případně jedné běžkyně na základě tzv. „divokých karet“,

3.  konečná nominace reprezentace na PME maximálně 6 běžců a případně 1 běžkyně bude provedena nominační komisí po ukončení soustředění reprezentace na základě výsledků odpovídajících evropské úrovni a aktuální výkonnosti.