Nominační turnaj a kritéria pro výběr policejní sportovní reprezentace České republiky pro Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu 2019

28.2.2019
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie Slovenské republiky uspořádají v termínu 19. 9. – 23. 9. 2019 Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu (dále jen „mistrovství“).


Podle rozkazu policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019 se tohoto mistrovství zúčastní i policejní sportovní reprezentace České republiky ve stolním tenisu (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace se podílí Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen „UNITOP ČR“) ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy.

 

Nominační komise pro stolní tenis ve složení:

  –  Josef VÍTEK
  –  Bc. Milan BOŘÍK
  –  mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK – UNITOP ČR

 

stanovila pro širší výběr reprezentace na mistrovství jako nominační turnaj

 

Mistrovství UNITOP ČR ve stolním tenisu 2019– 25. 4. 2019Praha – viz příloha

 

Kritéria výběru reprezentace:

– na mistrovství mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci PČR nebo studenti PA ČR
   – nominačního turnaje se účastní zájemci o nominaci na vlastní náklady, přihlášku si každý zajištuje sám,

   – informaci o přihlášení na nominační turnaj pro mistrovství (jméno, příjmení, kontakt) je nutné zaslat mjr. Ing. Jiřímu Zlatníkovi na adresu:Jiri.Zlatnik@pcr.cz, mob. 603 190 681, tel. l. 974 841 277,

   – na základě dosažených výsledků provede nominační komise nominaci až 5 mužů a až 5 žen, kteří se zúčastní další přípravy širšího výběru reprezentace,

   – konečná nominace reprezentace na mistrovství v počtu 4 mužů a 4 žen bude provedena po soustředění širšího výběru reprezentace (termín bude teprve stanoven),

   – nominační komise si vyhrazuje právo udělení tzv. „divokých karet“ jednomu hráči a jedné hráčce s přihlédnutím na dosažené výsledky na předešlých soutěžích a k aktuální výkonnosti.
Propozice závodu