Nominační kritéria pro výběr reprezentace v praktické policejní střelbě pro rok 2019

12.2.2019
 

Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Policejní sportovní federací Itálie uspořádají v termínu 19. 9. – 26. 9. 2019 III. světové policejní mistrovství v praktické policejní střelbě, judu, běhu, plavání, jiu-jitsu, cyklistice a střelbě z brokových zbraní (dále jen „světové mistrovství“).

Dále se v termínu od 11. 9. – 14. 9. 2019 ve Spolkové republice Německo uskuteční Reciproční mezistátní utkání žen ve střelbě z krátkých služebních zbraní (dále jen „reciproční utkání ve střelbě“).

 

Podle rozkazu policejního prezidenta č. 2/2019, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství, mezinárodních soutěží a ostatních soutěží na rok 2019 se těchto soutěží zúčastní i policejní sportovní reprezentace České republiky ve střelbě (dále jen „reprezentace“).

 

Na přípravě reprezentace se podílí Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy.

 

Nominační komise pro praktickou policejní střelbu ve složení

JUDr. Václav KUTHAN – ÚPVSP,

mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK – ŘSCP,

pplk. Ing. Zdeněk NĚMEČEK – NCOZ,

 

stanovila pro širší výběr reprezentace na světové mistrovství a reciproční utkání ve střelbě následující nominační závody

 

 

Nominační závody pro výběr reprezentace

 

1.   Černá Hora Cup – 1. kolo Prostějov, divize Production

Termín: 23. 3. 2019

 

2.   Severočeský pohár – 1. kolo Nečichy u Loun divize Production

Termín: 14. 4. 2019

 

3.   Eggenberg Cup – 1. kolo Opařany divize Production

Termín: 11. 5. 2019

 

Účast na uvedených závodech není podmíněna členstvím v Asociaci sportovní dynamické střelby České republiky (dále jen „asociace“). Přihlášky, startovné a další náklady spojené s účastí na nominačních závodech si zajišťuje a hradí každý soutěžící sám. Na základě zkušeností z předchozích závodů upozorňujeme, že po spuštění registrace bývají velmi rychle (v řádu několika hodin) směrná čísla naplněna.

Střelci, kteří jsou členy asociace, si zajišťují registraci sami. Ostatní střelci se nahlásí v následujících termínech pplk. Ing. Zdeňku Němečkovi (tel. 725 190 265, email: zdenek.ipsc@post.cz), který registraci zajistí:

 

1.   Černá Hora Cup – 1. kolo Prostějov – do 1. 3. 2019

2.   Severočeský pohár – 1. kolo Nečichy u Loun – do 1. 4. 2019

3.   Eggenberg Cup – 1. kolo Opařany – do 5. 4. 2019

 

 

Kritéria výběru reprezentace

 

1.    Zájemci o reprezentaci s odpovídající výkonností se zúčastní minimálně dvou vypsaných soutěží.

2.    Na základě dosažených výsledků provede komise nominaci až 5 mužů a až 7 žen, kteří se zúčastní další přípravy širšího výběru reprezentace.

3.    Konečná nominace reprezentačního družstva 6 žen a 1 náhradnice na reciproční utkání ve střelbě bude provedena po prvním soustředění. 

4.    Konečná nominace reprezentačního družstva žen na světové mistrovství bude provedena po recipročním utkáním ve střelbě.

5.    Konečná nominace mužů na světové mistrovství bude provedena po prvním soustředění. 

6.    Nominační komise si vyhrazuje právo udělit 1 divokou kartu v kategorii mužů i žen pro stanovení širšího výběru reprezentace, která se zúčastní    další přípravy s přihlédnutím k předchozím výsledkům.

7.    Nominační komise si vyhrazuje právo udělit 1 divokou kartu pro stanovení reprezentace v kategorii mužů i žen na světové mistrovství s přihlédnutím k předchozím výsledkům.

8.    Termíny soustředění budou oznámeny dodatečně. 

9.    Propozice světového mistrovství se stanovením počtu soutěžících v jednotlivých kategoriích nebyly doposud zveřejněny.