Nominační kritéria pro „Policejní mistrovství Evropy“ ve stolním tenisu 2024

15.1.2024
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovním svazem policistů a hasičů, z. s. (dále jen „UNITOP ČR“) uspořádají ve dnech 3. – 8. června 2024 Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu (dále jen „PME“).

Nominační komise ve složení, Ing. Jiří Zlatník (vedoucí realizačního týmu), Bc. Petr Pávek (ÚPVSP PP ČR) a Mgr. Rudolf Růžek (zástupce UNITOP ČR) stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR následující kritéria:

Uchazeči do reprezentačního družstva se dne 8. – 9. února 2024 zúčastní Mistrovství UNITOP ČR ve stolním tenisu (Praha – TTC Elizza). Vítěz mistrovství se přímo nominuje na Policejní mistrovství Evropy. Hráči na 2. až 16. místě se kvalifikují na nominační turnaj dne 9. února. Poslední místo do tohoto turnaje obsadí hráč s nejvyšším STR, který bude na 17. až posledním místě.

Z nominačního turnaje se kvalifikuje prvních sedm hráčů, kteří budou pozváni na soustředění (termín bude upřesněn) a po kterém vznikne finální nominace na Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu 2024.

Nominační komise si vyhrazuje právo na udělení divoké karty pro hráče, či hráčku, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů mistrovství zúčastnit, či ještě nebyli ve služebním poměru.

Výše uvedený herní a nominační systém bude platný za předpokladu, že se kvalifikačního turnaje účastní minimálně 32 hráčů a více. V opačném případě bude o nominace na nominační turnaj rozhodovat nominační komise, popřípadě bude druhý hrací den zrušen.

Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.