Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy v triatlonu 2018

26.5.2017
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Nizozemským policejním sportovním svazem uspořádá ve dnech 24.- 27. 5. 2018 v Almere Policejní mistrovství Evropy v triatlonu (dále „PME“). Toto PME bude zařazeno do kalendářního plánu mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2018.


Nominační komise ve složení:

  • por. Mgr. Jiří HADRAVA – P ČR – vedoucí nominační komise, trenér,
  • JUDr. Václav KUTHAN – ÚVSP, UNITOP ČR,
  • Ing. Václav MAREK – OLYMP CS MV

 

stanovila na PME následující nominační závody, podmínky a nominační kritéria:


     –   nominační závody:

         1.   Triatlon Cheb – 19. 8. 2017, závod je součástí poháru Karlovarského kraje v triatlonu,

        2.   Sokolov – nominační test výkonnosti, počátek měsíce dubna 2018 (bude ještě upřesněno),




–   podmínky:

–   na PME mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci P ČR nebo studenti PA ČR,

–   zájemci o nominaci se musí zúčastnit obou kvalifikačních závodů, jak v Chebu, tak nominačního testu výkonnosti v Sokolově,

–   zájemci o nominaci zašlou do 30. 6. 2017 kontakt na svou osobu vedoucímu nominační komise Jiřímu Hadravovi na adresu Hadrava.Jiri@seznam.cz,

–   závodu a nominačního testu výkonnosti se účastní zájemci o nominaci na vlastní náklady, přihlášky na závod v Chebu zajistí u pořadatele Jiří Hadrava, obsah testové baterie výkonnosti a další informace budou včas zájemcům o nominaci sděleny,

 


     –   kritéria:

při výběru reprezentace se bude postupovat následovně:

1.   přímou nominaci mají zajištěnu max. 4 muži dle výkonnosti na odpovídající úrovni z předcházejících mistrovství Evropy,

2.   nominační komise si vyhrazuje právo udělení jedné divoké karty,

3.   v případě nejasností o nominaci po závodu v Chebu a nominačním testu výkonnosti v Sokolově rozhoduje o konečné nominaci nominační test výkonnosti v Sokolově,

4.   o případné nominaci dalších sportovců (mužů a žen) na PME rozhoduje nominační komise na základě výkonnosti a tzv. divokých karet.



Podrobnější informace k nominačnímu závodu budou od pořadatele před jeho konáním vyvěšeny na stránkách www.bikeri.cz. Další informace k nominačním závodům, nominačnímu testu výkonnosti a k PME poskytuje por. Mgr. Jiří Hadrava, tel. 723 418 071.