Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy v tenisu

12.2.2017
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Maďarskou policejní sportovní federací uspořádají v Maďarsku v termínu 23. – 30. 6. 2017 Policejní mistrovství Evropy v tenisu (dále jen „PME“).

Na základě rozkazu policejního prezidenta č. 3/2017, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2017, se této akce zúčastní také policejní sportovní reprezentace České republiky.

 

Nominační komise ve složení:

–  JUDr. Václav KUTHAN – PP ČR,

–  Mgr. Pavel PŘIBYL – UNITOP ČR – vedoucí realizačního týmu,

–  Bc. Jan SÉGL – OLYMP CS MV – trenér

 

stanovila na PME následující nominační turnaj, podmínky a nominační kritéria:

 

–  nominační turnaj:

>  Mistrovství UNITOP ČR v tenisu, které se uskuteční v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA ve dnech 27. – 28. 5. 2017. Rozpis tohoto mistrovství bude uveřejněn na internetových stránkách www.policie-sport.cz,

 

–  podmínky:

>  na PME mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci Policie ČR  a studenti Policejní akademie ČR,

>  přihlášku na výše uvedený turnaj si každý účastník zajišťuje sám a účastní se ho na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem,

 

–  kritéria:

>  přímou nominaci na PME má zajištěno 5 tenistů (3 muži, 2 ženy) s nejlepším umístěním na Mistrovství UNITOP ČR,

>  o případné nominaci dalších 2 tenistů (čtvrtého muže a třetí ženy) na PME rozhoduje nominační komise na základě aktuální výkonnosti a tzv. divokých karet.
Nominační kritéria – ke stažení