Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy v plavání

12.2.2017
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Policejní sportovní federací Německa uspořádají v Hannoveru v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017 Policejní mistrovství Evropy v plavání (dále jen „PME“).

Na základě rozkazu policejního prezidenta č. 3/2017, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství a mezinárodních soutěží na rok 2017, se této akce zúčastní také policejní sportovní reprezentace České republiky.

 

Nominační komise ve složení:

–  JUDr. Václav KUTHAN – PP ČR,

–  Ing. Jan RADOBERSKÝ – UNITOP ČR,

–  Mgr. David HOLÝ – OLYMP CS MV,

–  Mgr. Pavel OBR – P ČR – odborný poradce, trenér

 

stanovila na PME následující nominační závod, podmínky a nominační kritéria:

 

–   nominační závod:

>  Policejní mistrovství ČR v plavání, které se uskuteční v Mělníku dne 11. 5. 2017,

>  v případě neúčasti ze zdravotních či pracovních důvodů na výše uvedeném mistrovství je potřeba nominační komisi předložit výsledky z oficiálních závodů pořádaných ČSPS.

 

–   podmínky:

 >  na PME mohou startovat pouze policisté, zaměstnanci Policie ČR  a studenti Policejní akademie ČR,

>  přihlášku na výše uvedený nominační závod si každý zájemce o nominaci zajišťuje cestou KŘP svého kraje, útvaru Policie ČR s celostátní působností nebo školy,

 

–   kritéria:

 >  přímou nominaci na PME má zajištěnu 8 závodníků, přihlížet se bude k bodovému ohodnocení dle tabulek FINA 2016,

>  o případné nominaci dalších 2 sportovců na PME rozhoduje nominační komise na základě aktuální výkonnosti a tzv. divokých karet.
Nominační kritéria – ke stažení