Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy v atletice 2023

8.2.2023
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovním svazem policistů a hasičů, z. s. (dále jen „UNITOP ČR“) uspořádají ve dnech 28. – 31. srpna 2023 Policejní mistrovství Evropy v atletice (dále jen „PME“).Nominační komise ve složení – Mgr. Vladislav Husák (prezident UNITOP ČR), PaedDr. Josef Haupt, (viceprezident UNITOP ČR), Jiří Jón (zástupce UNITOP ČR), Bc. Petr Pávek (ÚPVSP PP ČR), Mgr. Rudolf Růžek (vedoucí realizačního týmu, sekretář UNITOP ČR) a Mgr. Jakub Schoř (zástupce UNITOP ČR), stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR následující kritéria/limity:

Muži: 100m (11.50), 400m (51.00), 1500m (4:10), 5000m (15:30), výška (190), dálka (680), koule (15m), disk (50m), oštěp (50m).

Ženy: 100m (12.90), 400m (60.00), 800m (2:20), 3000m (10:30), výška (155), dálka (550), koule (12,00), oštěp (37m).

Uchazeči do reprezentačního družstva Policie ČR se v období od 1. ledna 2023 do 25. června 2023 zúčastní závodů ve výše uvedených disciplínách dle vlastního výběru z kalendářních atletických akcí viz odkaz (https://www.atletika.cz/). Přímou nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR na PME má zajištěnou jeden závodník/závodnice dle nejlépe dosaženého/dosažených výkonu/ů (viz atletická disciplína výše). O nominaci dalšího jednoho, maximálně dvou závodníků/závodnic, rozhoduje nominační komise na základě tzv. divokých karet (dle regulí USPE mohou startovat maximálně dva závodníci/závodnice P ČR/disciplína).

V případě nesplnění stanoveného limitu nebudou závodník/závodnice zařazeni do reprezentačního družstva Policie ČR.

Konečná nominace na PME bude určena na základě dosažených sportovních výsledků do 30. července 2023.

Nominovaní závodníci se před Policejním mistrovstvím Evropy v atletice 2023 zúčastní přípravného soustředění, které se bude konat na přelomu června/července 2023 (místo konání bude upřesněno).

Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.

Přihlášku na kvalifikační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jich na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.

Dosažené výsledky (Vaše jméno, příjmení, závod, čas/výkon) zašlete na e-mailovou adresu – ruzek@policie-sport.cz a v kopii na petr.pavek@pcr.cr nejpozději do 26. června 2023.