Nominační kritéria pro Policejní mistrovství Evropy 2022 v maratonu

24.1.2022
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Nizozemskou policejní sportovní federací uspořádají v termínu od 7. – 10. října 2022 Policejní mistrovství Evropy v maratonu (dále jen „PME“). PME bude součástí mezinárodního Eindhoven maratonu.

Nominační komise ve složení, pplk. Mgr. Jakub Schoř (ÚSKPV PP ČR – vedoucí družstva), prap. Jan Bláha (KŘP hl. m. Prahy – trenér), Bc. Petr Pávek (ÚPVSP PP ČR) a Mgr. Rudolf Růžek (zástupce UNITOP ČR) stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR následující kriteria:

Uchazeči do reprezentačního družstva se v období od 1. února 2022 do 12. června 2022 zúčastní maratonského závodu dle vlastního výběru s certifikovanou délkou 42,195km. Přímou nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR na PME mají zajištěnou nejrychlejší čtyři běžci s dosaženými časy pod 2h 40min a tři běžkyně s časy pod 3h 10min. O nominaci dalšího běžce, jedné běžkyně, rozhoduje nominační komise na základě tzv. divokých karet.

V případě nesplnění stanoveného času se do reprezentačního družstva nominují 4 nejrychlejší závodníci (3 závodnice) podle dosažených časů, kdy předpokladem je splnění výkonnostních limitů stanovených u můžu na 2h 50min, u žen 3h 25min.

Konečná nominace na PME bude určena na základě dosažených sportovních výsledků a aktuální výkonnosti odpovídající evropské úrovni do konce měsíce června.

Nominovaní závodníci/závodnice se před mistrovstvím Evropy (září 2022, termín bude upřesněn) zúčastní soustředění reprezentace ve Školním policejním středisku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.


Doporučené závody pro zaběhnutí kvalifikačních časů:

• Memoriál Františka Ohery Ostrava, Unhošťský maraton, Otrokovický maraton, Maraton kolem Boleváku Plzeň, Volkswagen maraton Praha, Europamarathon Gorlitz- Zhořelec, aj.


Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.

Přihlášku na kvalifikační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jí na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.

Dosažené výsledky (vaše jméno, příjmení, závod, čas) zašlete na emailovou adresu – jakub.schor@pcr.cz.