Nominační kritéria pro účast na PMS v krosu

20.5.2013
 

Světová policejní sportovní unie (USIP) ve spolupráci s Katarskou policejní sportovní federací uspořádají v Kataru od 16. do 20. prosince 2013 Policejní mistrovství světa v krosu 


V návaznosti na rozkaz policejního prezidenta č. 28 ze dne 18. února 2013, kterým se vydávají kalendářní plány policejních mistrovství České republiky a mezinárodních policejních sportovních soutěží na rok 2013, a Dohody o spolupráci při pořádání policejních sportovních soutěží v roce 2013, uzavřené mezi Centrem sportu MV a Policií České republiky ze dne 14. února 2013, vyhlašuje nominační komise ve složení:

 

– JUDr. Václav Kuthan – zástupce PP ČR

– Mgr. Petra Drbohlavová – zástupce CS MV

– Mgr. Ing. Stanislav Grulich – zástupce UNITOP ČR

– PaedDr. Pavel Moravec – člen realizačního týmu

 

jako nominační závod pro výběr policejní sportovní reprezentace na PMS závod „Hvězdná desítka“, který se koná 22. září 2013 v Praze v Oboře Hvězda (viz příloha č.1).

Uchazeč o nominaci musí splňovat tyto podmínky:

1) být příslušníkem nebo zaměstnancem Policie ČR nebo studentem Policejní akademie ČR,

2) musí se zúčastnit nominačního závodu.

 

Přímou nominaci na PMS má zajištěn pouze vítěz kvalifikačního závodu. O nominaci dalších sportovců na PMS rozhoduje nominační komise na základě tzv. divokých karet.

Detailnější informace k závodu je možné získat od pana PaedDr. Pavla Moravce         (tel. 606 355 434).

 

Přihlášku na výše uvedený nominační závod si každý účastník zajišťuje sám a účastní se ho na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.


Propozice nominačního závodu – ke stažení