Kvalifikace pro Policejní mistrovství Evropy 2021 v krosu

2.7.2021
 

Evropská policejní sportovní unie (USPE) ve spolupráci s Dánskou policejní sportovní asociací   (Dansk Politiidrætsforbund) uspořádají v termínu od 05. – 08. listopadu 2021 Policejní mistrovství Evropy v krosu (dále jen „PME“).

.
Nominační komise ve složení, pplk. Mgr. Jakub Schoř (ÚSKPV PP ČR), prap. Jan Bláha (KŘP hl. m. Prahy), Bc. Petr Pávek (zástupce ÚPVSP) a Mgr. Rudolf Růžek (UNITOP ČR) stanovila pro nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR (5 mužů, 3 ženy) následující kritéria:

.
Uchazeči do reprezentačního družstva se v období od 1. března 2021 do 31. července 2021 zúčastní krosového, silničního nebo dráhového běžeckého závodu dle vlastního výběru s certifikovanou délkou minimálně 10 km. Přímou nominaci do reprezentačního družstva Policie ČR na PME a jistotu účasti na závěrečném soustředění mají zajištěnou nejrychlejší tři běžci s dosaženými časy pod 33 min./10 km a dvě běžkyně s časy pod 40 min./10 km. V případě nesplnění stanoveného času budou nominováni tři závodníci/dvě závodnice s nejrychlejšími časy. O nominaci dalších dvou běžců, případně jedné běžkyně, rozhoduje nominační komise na základě tzv. divokých karet a odpovídající výkonnosti.

.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci, kdy je významná část běžeckých závodů buď zrušena, nebo přeložena na podzimní termín, lze jako nominační čas považovat čas dosažený i mimo oficiální běžecký závod. Ten musí být doložitelný ověřitelným záznamem, např. prostřednictvím nástrojů pro sledování a analýzu fyzických aktivit (Garmin Connect, Strava apod.).

.
Termín a místo konání finálního soustředění reprezentace bude upřesněno. Soustředění se zúčastní nominovaní závodníci (včetně náhradníků) s tím, že pro účast na soustředění je stanoveno dosažení výsledného času maximálně do 37 min. u mužů, u žen do 45 min. na
10 km.

.
Doporučené závody pro zaběhnutí kvalifikačních časů:

• Run Tour Brno/Ostrava, Milada Run, Pražská běžecká tour Vaší ligy, Zlatá desítka Emila Zátopka aj.

.
Na PME mohou startovat pouze policisté, studenti Policejní akademie ČR a civilní zaměstnanci Policie ČR.

.
Přihlášku na kvalifikační závody si každý účastník zajišťuje sám a účastní se jí na vlastní náklady nebo může požádat o příspěvek sportovní klub, jehož je členem.

.
Dosažené výsledky (vaše jméno, příjmení, závod, čas, odkaz na) zašlete na emailovou adresu – jakub.schor@pcr.cz.