Hostem Valné hromady UNITOP ČR byl ministr vnitra

6.4.2018
 

Ve čtvrtek 22. března 2018 se konala XXVII. valná hromada Unie tělovýchovných organizací policie, sportovního svazu policistů a hasičů, z.s., (UNITOP ČR). Do areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Hrdlořezích se sjelo z celé České republiky přes 100 zástupců sportovních klubů policie – členů UNITOP ČR. Pozvání na valnou hromadu přijal i ministr vnitra Lubomír Metnar.

Účastníky valné hromady přivítal prezident UNITOP ČR Vladislav Husák, který všem poděkoval za činnost a uspořádané sportovní akce v uplynulém roce. Nejen prezident Husák, ale i ministr Metnar, ve svém vystoupení přislíbili pomoc a podporu činnosti sportovních klubů a policejního sportu, který je důležitou součástí služební přípravy policistů i hasičů.

V průběhu setkání byla delegátům prezentována zpráva mandátové, kontrolní a návrhové komise, dozvěděli se o činnosti UNITOP ČR za rok 2017 a byli seznámeni s programem hospodaření a rozpočtem pro rok 2018.

 

Milou povinností bylo předání ocenění – Pamětní medaile UNITOP ČR za prosazování dobrého jména UNITOP ČR a dlouholetou práci v oblasti policejního sportu šesti členům sportovních klubů. Medaile oceněným předal Vladislav Husák společně s Lubomírem Metnarem.

 

Medaili obdrželi:

Josef Polák, předseda SKP Ostrava, člen kontrolní komise UNITOP ČR,

Vlastislav Pacík, předseda SKP Holešov, člen kontrolní komise UNITOP ČR,

Ladislav Pára, předseda SKP Beroun, člen kontrolní komise UNITOP ČR,

Petr Tarant, předseda SKP Sokolov,

Vratislav Šubčík, předseda SKP Zlín,

Květa Kadeřábková, hospodářka PSK Olymp Praha.

 

Všem gratulujeme.

 

kpt. Mgr. Petra Srnková

Výkonný výbor UNITOP ČR