Česká republika bude hostit Kongres USPE

22.10.2018
 

Ve dnech 2. – 4. listopadu 2018 bude v Liberci v hotelu Babylon Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. (UNITOP ČR), na základě pověření Evropské sportovní policejní unie (USPE), pořadatelem 38. kongresu USPE.

 

Pořádání této akce je prestižní záležitostí, v České republice se bude konat poprvé za dobu 68 let existence USPE.

 

Kongres se koná pravidelně každé 2 roky, poslední se uskutečnil v říjnu 2016 v Berlíně. Letos jej mělo zorganizovat v Kazani Rusko, avšak v červnu nečekaně pořádání odřeklo. Proto v průběhu finálového turnaje Policejního mistrovství Evropy ve fotbale mužů v Praze na konci června 2018 požádali představitelé USPE vedení UNITOP ČR, jakožto zkušené pořadatele celé řady velkých mezinárodních akcí, aby se kongres konal v České republice, a zároveň rozhodli dotovat výdaje spojené s uspořádáním této prestižní akce.

 

Na kongresu jsou již přihlášeni delegáti z 25 členských zemí USPE, členové Výkonného výboru, sportovně technické komise, lékařské a antidopingové komise USPE a další pozvaní hosté.

 

Hlavními body programu budou úpravy stanov a soutěžních řádů, vyřazení či zařazení nových sportů do systému policejních mistrovství Evropy a volby do řídících orgánů USPE, do kterých kandidují též zástupci UNITOP ČR, a to do Výkonného výboru USPE prezident UNITOP ČR plk. Mgr. Vladislav Husák a viceprezident UNITOP ČR PaedDr. Josef Haupt a do technické komise mjr. Ing. Jiří Zlatník.

 

V průběhu jednání budou též vyhlášeni nejúspěšnější sportovci v individuálních i kolektivních sportech z policejních mistrovství Evropy za období od konání posledního kongresu. Kromě toho bude udělena cena Fair play.

 

Jiří Jón a Petra Drbohlavová