Bilancování za rok 2016 v plnění odznaku EPLA

13.1.2017
 

Skončil rok 2016. Můžeme tedy provést vyhodnocení plnění podmínek Evropského policejního odznaku zdatnosti (EPLA) za uplynulý rok.
Stručně si připomeňme rok 2015. Podmínky EPLA v rámci Evropy splnilo 2 899 policistů, v České republice začalo podmínky plnit 21 příslušníků Policie ČR z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, splnilo jej a certifikáty obdrželo 11 mužů a 1 žena, z toho 2 získali zlatý, 9 stříbrný a 1 bronzový odznak.
Odznak EPLA zahrnuje čtyři skupiny disciplín (vytrvalost, síla, rychlost, obratnost). Z každé disciplíny si policista vybere jeden úkol, který mu více vyhovuje a ve kterém musí k dosažení odznaku splnit limity stanovené Evropskou policejní sportovní unií (USPE).


 1. Vytrvalost

Běh na 3000 m
Plavání 400 m/800 m

2. Síla
Skok daleký z místa
50 m plavání plně oblečen/-a

3. Rychlost
Běh na 50 m/100 m
Jízda na kole na 200 m

4. Koordinace
Skok daleký
Střelba ze služební zbraně
Skákání přes švihadlo


Odznak EPLA mohou policisté a policistky plnit v každém věku, požadavky na zdatnost jednotlivých příslušníků policie podléhají zařazení do věkové skupiny dle pohlaví a věku, kterého dosáhnou v daném kalendářním roce. V každé kategorii se během kalendářního roku (01. 01 – 31. 12.) plní jedna disciplína či úkol a je třeba dosáhnout minimálně bronzové úrovně. V rámci jedné kategorie je možné plnit pouze jednu disciplínu.

 

Kategorii mužů a žen se tedy dělí do věkových skupin:
18 až 24 let
25 až 29 let
30 až 34 let
35 až 39 let
40 až 44 let
45 až 49 let
50 až 54 let
55 až 59 let
60 až 64 let
65 až 69 let

Odznak EPLA se uděluje ve zlatém, stříbrném a bronzovém provedení.

V každé kategorii se přiděluje počet bodů za příslušný výkon (zlato za 3 body, stříbro za 2 a bronz za 1 bod).

Celkové skóre určí, jaký typ odznaku EPLA bude udělen.

Zlatý odznak                    EPLA: 11 – 12 bodů
Stříbrný odznak               EPLA:   7 – 10 bodů
Bronzový odznak             EPLA:   4 –  6 bodů

Více informací o odznaku EPLA – viz www.uspe.org.

V roce 2016 získalo v Evropě certifikát a odznak EPLA celkem 1 517 policistů. V České republice začalo plnit podmínky EPLA sedmadvacet policistů, a to opět v Libereckém kraji pod vedením vedoucího Odboru služební přípravy Mgr. Miloše Veselého. Dvacet z nich tyto limitované podmínky a úkoly splnili, čtyřem se podařilo podmínky splnit jak v roce 2015, tak v roce 2016 (Miloš Veselý, Gabriela Kobrlová, Jan Oravec Ladislav Tesař).


Zlatý odznak získali:

Leoš Jebavý               12 bodů

Gabriela Kobrlová      12 bodů

David Kloz                  12 bodů

Miloš Veselý               11 bodů

Tomáš Tomčiak          11 bodů

Martina Holanová       11 bodů

Jaroslav Šrůtek          11 bodů


Stříbrný odznak obdrželi:

Ladislav Tesař          10 bodů

Aleš Tobiška               9 bodů

Radovan Tesař           9 bodů

Jan Jindřich                9 bodů

Martin Borč                 9 bodů

Jan Oravec                 8 bodů

Lukáš Mašek              8 bodů

Michal Pulpán             8 bodů

Tomáš Choma            8 bodů

Petr Holan                  7 bodů


Bronzový odznak splnili:

David Kalous                6 bodů

Martin Schejbal            5 bodů

Petr Láslo                     5 bodů


Zajímalo nás, proč právě plnění EPLA se v Libereckém kraji daří. Zeptali jsme se Mgr. Miloše Veselého, pracovníka zodpovědného za plnění podmínek odznaku.

    1. Jak se vám daří získávat zájem policistů o plnění EPLA, čím příslušníky P ČR motivujete?

Liberecký kraj vždy patřil a patří mezi kraje se sportovní tradicí. I policisté se na tom podílejí, ať svou soukromou aktivitou, či tou profesní. Zájem u policistů o odznak zdatnosti je vytvářen agitací a vlastním příkladem instruktorů služební přípravy, kdy i oni samotní plní disciplíny odznaku zdatnosti, a zároveň vytvářením podmínek pro samotné plnění disciplín, ale i vytváření podmínek pro možný trénink s odbornou radou, jak provádět disciplíny správně technicky, či si to jen vyzkoušet. Do plnění odznaku zdatnosti se zapojují nejen řadoví policisté, ale i vedoucí pracovníci. Dá se říci moderní mluvou, že plnění odznaku zdatnosti je i jakýsi „teambuilding“.

Motivací pro spoustu „odznakářů“ je prověřit si vlastní fyzickou zdatnost a vyzkoušet si disciplíny, které buď nikdy nedělali nebo prováděli v mladších či žákovských letech. Samozřejmostí je spousta nevšedních zážitků, ale i samotné ocenění, které se při úspěšném splnění předává z rukou pana ředitele krajského ředitelství při slavnostní příležitosti.

 

2. Kde a za jakých podmínek plnění probíhá? Vychází vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje vstříc?

Liberecká policie nevlastní žádné sportoviště, kde by se daly provádět disciplíny policejního odznaku zdatnosti, proto jsme nuceni si jednotlivá sportoviště pronajímat. Pro plnění plaveckých a atletických disciplín využíváme sportoviště k tomu určená, která jsou v České Lípě, Jablonci n. N. a Liberci, velkou výhodou je pro chladnější měsíce i krytá atletická hala v Jablonci n. N. Pro cyklistickou disciplínu se nám podařilo zajistit prostor na letišti v bývalém vojenském prostoru Ralsko, který se jeví pro tuto disciplínu jako nejvhodnější. U této disciplíny zbývá dořešit problém, jak provést validní měření na 200 metrovém úseku. Po zkušenostech víme, že není možné provést toto měření pouhým zmáčknutím stopek, je nutné zajistit elektronickou časomíru.

Příprava na plnění Evropského policejního odznaku zdatnosti začíná již začátkem kalendářního roku, kdy se zajišťují a vypisují termíny pro provádění jednotlivých disciplín. Zájemci o plnění se přihlásí na jeden z uvedených termínů a vyrozumí o svém záměru svého nadřízeného. Pak už stačí dostavit se na dané místo k plnění zvolené disciplíny. Ty se provádějí dle soutěžních pravidel jednotlivých sportovních odvětví. Po celou dobu mají účastníci možnost průběžně si porovnat předvedené výkony s tabulkou výkonů.

Vedení krajského ředitelství dalo najevo svůj postoj k Evropskému policejnímu odznaku zdatnosti už přihlášením do pilotního programu v roce 2015. Byl vydán rozkaz ředitele krajského ředitelství k organizaci a provádění EPLA, kde byly definovány podmínky k plnění odznaku zdatnosti.

Vedení je nakloněno i dalším sportovním aktivitám svých zaměstnanců a podporuje účast na resortních i mimo resortních soutěžích (např. složek IZS, Armáda ČR, Obec legionářská, atd.).