policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2003

II. roč. „Jablonecká šestidenní“ - propozicezpět

26.12.2003 - 31.12.2003

I. Všeobecná ustanovení

Datum konání

26.prosince – 31.prosince 2003

Místo konání

Jablonec n.N.4-lyžařský stadion Břízky,

Pořadatel

Sportovní klub policie Maják v Jablonci n.N .UNITOP ČR, ATJSK ČR
ve spolupráci s OŘ-P ČR v Jablonci n.N. ,

Technické provedení

S K P Maják Jablonec n.N. ;SKI Jablonec n.N.

Činovníci závodu

Ředitel závodu

Jindřich JANÁČEK

Hlavní rozhodčí

ing. Petr SKALICKÝ

Velitel trati

Jiří BARTOŠ

Zdravotní služba

MUDr. Dobeš, Alena Bartošová

Doprava

zajišťují si účastníci sami

Parkování

jen na vyznačených parkovištích dopravním značením

Parkování

jen na vyznačených parkovištích dopravním značením

Ubytování

zajišťují si účastníci sami -využít služeb a zařízení v Jablonci n.N. a okolí

Stravování

zajišťují si účastníci sami

Občerstvení

v cíli -čaj

Podmínky účasti

a) platný průkaz - OP,členský pas,služební průkaz,SKP/PSK;ATJSK ČR
b) platná zdravotní prohlídka, ne starší 6 měsíců !!!

Přihlášky

Zaslat písemně a včas poštou nebo faxem,e-mailem na přiloženém formuláři
/ kancelář závodu / nejpozději do 20.prosince 2003 /pátek/
stálá na adresu :
heslo : JBC-6 . /v levém rohu obálky/ Sportovní klub policie Maják
nebo -přihlášky
Ladova 530
466 05 JABLONEC n.N. 5
tel./fax :+0 420 483 / 305 315 + záznamník; e-mail: skp.jbc.@volny.cz

Startovné

: Pro předem přihlášené- žádné,

Pro přihlášené na místě v den závodu
mládež dospělí
a) na 6 dnů = 100,- Kč a) na 6 dnů = 150,- Kč
b) na 1 den = 30,-Kč b) na 1 den = 50,- Kč

Informace

J.Janáček –tel./fax- +0 420 483 / 305 315 + záznamník

Ubytování a stravování, Doprava

Pořadatel nezajišťuje

Prezentace

V den koná ní závodu - viz časový program

Startovní čísla

Výdej při prezentaci – viz rozpis
Po dojezdu do cíle se startovní číslo VRACÍ
Za ztrátu startovního čísla – účtuje pořadatel 300,-Kč

Zdravotní zajištění

Lékař + sestraII. Technická ustanovení

ČASOVÝ PROGRAM

-----------------------------------------------------------------------
26.12.2003 pátek
10.00 trénink na trati 2.km ,volnou-technikou-kolečko
do „Jablonecké 6-denní
13.00
---------------------------------------------------------------
27.12.2003 sobota
13.00 – 13.45 prezentace-výdej startovních čísel-viz kategorie-rozpis -pokyny
od14.00- STARTY –hromadné: „ volnou technikou „
žáctvo- = 1 x 800 m ( stadion-triangl)
dorost - = 3 x 800 m ( stadion-triangl )
dospělí = 5 x 800 m ( stadion-triangl )
půl hodiny po dojetí posledního závodníka v kategorii - vyhlášení vítěze závodu –
-------------------------------------------------------------
28.12.2003 neděle
12.00-13.00 prezentace-výdej startovních čísel-viz kategorie-rozpis-pokyny
od 13.30 STARTY- vyřazovacím způsobem- SPRINT „klasickou technikou“
žáctvo = 350 m ( z klopenky zatáčky za tribuny )-dle počtu startujících a
dorost= 350 m ( z klopenky zatáčky za tribuny )-odstupujících závodníků
dospělí= 350 m ( z klopenky zatáčky za tribuny )- „- „ – „ – „ – „ –„ –„
půl hodiny po dojetí posledních závodníků v kategorii - vyhlášení vítěze závodu –
--------------------------------------------------------------
29.12.2003 pondělí
12.00-13.00 prezentace,výdej startovních čísel-viz kategorie-rozpis-pokyny
od 13.15 STARTY- hromadné :“klasickou technikou“
žáctvo = 1 x 2 km ( okruh: asf.+ bříza )
dorost- = 2 x 2 km ( - „ – „ – „ – „ – „ )
dospělí = 4 x 2 km ( - „ – „ – „ – „ – „ )
půl hodiny po dojetí posledního závodníka v kategorii - vyhlášení vítěze závodu –
-------------------------------------------------------------- úterý
30.12.2003
úterý
12.00 –13.00 prezentace,výdej startovních čísel-viz kategorie-rozpis-pokyny
od 13.15 STARTY-vyřazovacím způsobem- „ volnou technikou“
žáctvo= okruh 300 m ; 3 min. + 1. kolo (dle počtu startujících a
dorost= okruh 600 m ; 5 min. + 1. kolo odstupujících závodníků)
dospělí= okruh 600 m ;10 min. + 1. kolo -„ – „ – „ – „ – „ – „ –„ -
půl hodiny po dojetí posledního závodníka v kategorii-vyhlášení vítěze závodu–
--------------------------------------------------------------
31.12.2003
středa
09.00– 09.45 prezentace,výdej startovních čísel- „SILVESTROVSKÉ ŠTAFETY“
od 10.00 START-závody dvojic- smíšených: „volnou technikou“
žactvo = 2 x 800 m ( stadion + triangl )
dorost = 2 x 2 x 800 m ( - „ – „ – „ – „ - „ )
dospělí=2 x 3 x 800 m ( -„ – „ – „ – „ – „ -)
půl hodiny po dojetí posledních závodníků vyhlášení vítězů závodů-smíšených dvojic
----------------------------------------------------------

Upozornění : Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový program + technické podmínky zaviněné . . nepřízní počasí .

Předpis

Závodí se dle „Pravidel lyžařských závodů“a soutěžního řádu SLČR a UNITOP ČR
a ustanovení těchto propozic.

Kategorie

Žáctvo,dorost
Ženy , Muži SKP/PSK, hasiči, MV-ČR,PČR,VS ČR + ostatní

Discipliny

sprinty, vyřazovací závod-okruhy,štafety dvojic –dle uvedeného časového programu

Tratě

Jablonec n.N.4,Břízky-lyžařský stadion

Hodnocení

rozdělení dle jednotlivých kategorií –uvedeno v organizačních pokynech/vydány při
prezentaci /

Protesty

: Dle „Pravidel lyžařských závodů“( čl. 217.1,217.2.) do 15 minut od vyvěšení
předběžných výsledků- písemně s peněžitým vkladem .

Vyhlášení

: Jednotlivci na 1-3 místě , jednotlivých kategorií,
/každý den/ Jednotlivci,kteří se umístili ve své kategorii na 1 místě –obdrží věcnou cenu ,
v cíli závodu/ Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka v kategorii .III. Závěrečná ustanovení

-Pořadatel si vyhrazuje právo změn při nepříznivých sněhových podmínkách či jiných.nepředvídatelných změnách . . . . .
-včetně odvolání závodů –přihlášení budou vyrozuměni cestou sdělovacích prostředků a
. tiskových médií,nebo písemně,telefonicky,faxem, e-mailem,na uvedené kontaktní adresy v
. přihlášce .zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport