policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2003

sprint raftů R4 - propozicezpět

10.9.2003

I. Všeobecná ustanovení

Organizační výbor:

ředitel závodu – Ing. Ivan Fořt
vrchní rozhodčí – Lubor Svoboda

Pořadatel:

PSK Olymp Praha – oddíl rekreačního sportu

Datum závodu:

10. září 2003

Místo konání:

umělá slalomová dráha v Praze Tróji

Přihlášky:

nejpozději do 3. září 2003 na některou z adres:
a) písemně na adresu Ing. Ivan Fořt, Luční 17, 130 00 Praha 3 b) e-mail ifort@mvcr.cz
c) e-mail fort@mail.lho.aa

V přihlášce je nutno uvést jména a příjmení závodníků, jejich ročník narození, prohlášení, že všichni závodníci jsou dobrými plavci (za to zodpovídá přihlašující složka) a že startují na vlastní nebezpečí. Dále je nutné vyznačit případné střídání posádek na jednom člunu a jméno vedoucího přihlášené posádky, adresu, číslo telefonu, popř. e-mail pro poskytnutí doplňujících informací, event. změny proti tomuto rozpisu.
Formulář přihlášky bude k dispozici na internetových a intranetových stránkách MV ČR.

Startovné:

140,- Kč za řádně přihlášenou posádku
250,- Kč za opožděně přihlášenou posádku až před poradou vedoucích a rozhodčích

Stravování:

Pořadatel nezajišťuje, v cíli bude k dispozici čaj.

Ubytování:

Požadavek na ubytování závodníků ze vzdálenějších míst je nutno dohodnout s pořadatelem do 22. srpna 2003.

Informace:

Ing. Ivan Fořt – tel. 974 828 232
Vladimír Vele – tel. 974 832 751II. Technická ustanovení

Druh závodu:

veřejný – pro policisty, hasiče a zaměstnance P ČR a MV ČR,
2 hladká sjetí umělé slalomové dráhy na čtyřmístných raftech

Kategorie:

muži do 30 let – rok narození 1973 a později, dáno nejmladším členem posádky;
muži do 45 let - rok narození 1958 – 1972;
muži nad 45 let – rok narození 1957 a dříve;
ženy bez rozdílu věku;
smíšené posádky bez rozdílu věku.
V případě, že v kategorii budou přihlášeny méně než 3 posádky, pořadatel si vyhrazuje právo kategorie příslušně sdružit. Bude upřesněno na poradě před závodem.

Losování:

6. září 2003 v loděnici ve StromovceIII. Bezpečnostní ustanovení

Každý závodník, závodnice musí být vybaveni plovací vestou o nosnosti min. 6 kg a přilbou.IV. Závěrečná ustanovení

Vyhlášení vítězů:

30 minut po dojetí poslední lodě závodu. Pohár ředitele OS MV získá posádka, která dosáhne nejlepšího času v jedné jízdě.V případě, že takového času dosáhne více posádek, rozhoduje čas horší jízdy. Pokud i v tomto případě dojde ke shodě, pojedou tyto posádky další jízdu, která může být v případě další shody i vícekrát opakována. Celkové výsledky budou k dispozici na internetových i intranetových stránkách MV ČR.

Poznámka:

Omezenému počtu závodníků je pořadatel schopen za poplatek zapůjčit raft, případně pádla, přilby a plovací vesty. Požadavek na zapůjčení materiálu je nutno uvést v přihlášce a včas dojednat s pořadatelem.

Tréninky:

Po dohodě s některým z výše uvedených pořadatelů lze využít možnosti tréninku v době 25. 8. – 9. září 2003.V. Časový rozpis

10. září 2003

10.00 hod. výdej startovních čísel
10.30 hod. porada vedoucích a rozhodčích
11.30 hod. start 1. jízdy
start 2. jízdy 30 min. po dojetí 1. jízd
vyhlášení výsledků do 30 min. po dojetí 2. jízd

Lubor Svoboda
vrchní rozhodčí v.r.

Ing. Ivan Fořt
ředitel závodu v.r.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport