policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2003

„VELKÁ CENA“ UNITOPU ČR v sálové kopané - propozicezpět

17.5.2003 - 18.5.2003

Všeobecná ustanovení :

Ředitel turnaje:

Jindřich Janáček - zástupce UN ČR

Technický ředitel:

Daniel Habětínek

Tajemník turnaje:

Ivana Stará

Hlavní pořadatel:v

Josef Ježek

Hospodářka turnaje:

Klára Hušková

Hlasatel:

Jiří Bartoš

Zdravotní dozor:

MUDr. Dobeš , Alena Bartošová

Péče o hosty, tlumočníci:

Vladimír Plíva , Zuzana Prokopová

Rozhodčí:

organizovaní a delegovaní ČMFS

Herní klíč bude určen ředitelem soutěže s hlavním rozhodčím turnaje,na základě počtu přihlášených družstev ./ viz technické ustanovení /.

organizační zajištění:

oddíl malé kopané SKP „MAJÁK“ Jablonec n.N.

technické zajištění:

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE MAJÁK Jablonec n.N.
ve spolupráci s Městskou halou v Jablonci n.N.

Datum konání:

17. – 18. května 2003 oba dny od 08.00 hod..začátek zápasů

Místo konání:

Městská hala Jablonec n.N. ul. U Přehrady

Podmínky účasti:

Účastnit se může každý policista nebo zaměstnanec PČR a MV, který se prokáže služebním průkazem nebo průkazem zaměstnance PČR nebo MV a dále sportovci registrovaní v klubech SKP a PSK, které jsou členy UNITOP ČR , policisté z SRN, HZS MV , VS ČR .
Závodníci hrající vyšší soutěže ( liga a extraliga) jsou z účasti vyloučeni.
Rozhodčí neprovádí kontrolu zdravotní způsobilosti hráčů.

Zajištění:

pořadatel zajistí průběh turnaje,šatny + sociální zařizení + občerstvení .

Ubytování:

V případě postupu do finálových bojů ,které budou probíhat v neděli,bude zajištěno pro postupující.

Doprava:

závodníci použiji do místa konání a zpět vlastní dopravu

Startovné:

pro jedno družstvo činí částku 1000,-Kč ( uhradit přiloženou pošt.poukázkou)

Přihlášky:

Přihlášky s kopii o zaplaceném startovném / originál předložit při prezentaci !!) zasílejte faxem : 00420 483 305 315 nebo e-mail : skp.jbc@volny.cz, ,nebo poštou na adresu : SKP MAJÁK
Ladova 530,Jablonec n.N.5-466 05
Definitivní uzávěrka přihlášek dne 02.5.2003.
V přihlášce uveďte : jméno,příjmení,rok narození,bydliště a č.služ.průkazu nebo SKP/PSK.

Startovné:

poukažte na účet vedený u ČS a.s. pobočka Jablonec n.N. –.
č účtu : 960 680 349/ 0800, kdy společně s přihláškou zašlete opis potvrzení o zaplacení.

Informace:

SKP „MAJÁK“ Jablonec n.N. p. Janáček – tel./fax : 483 305 315-
e-mail : skp.jbc.@volny.cz

Stravování:

možné v areálu městské haly ( buffet,restaurace ) na vlastní náklady.Technická ustanovení

- družstva startují v jednotném dresu, v sálové obuvi !!!!
- hrací doba 1 x 12 minut
- počet hráčů 5 + brankář
- střídání hokejové
- v jednom družstvu maximálně 8 hráčů + vedoucí družstva
- při dotyku míče o strop volný kop z místa postranní čáry
- neplatí branka hozeným míčem přímo od brankáře
- při rozehrání míče rukou od brankáře musí dojít k dotyku spoluhráče před půlící čarou
- všechny kopy jsou přímé ( se vzdáleností zdi 3 metry )
- auty jsou kopané z postranní čáry
- žlutá karta - 1 minuta vyloučení
- červená karta 2 minuty vyloučení se zákazem hraní do konce utkání
- při hře jsou vyloučeny tzv. skluzy / následuje ihned žlutá karta /
- míče na zápasy dodá pořadatel
- další ustanovení před zahájením turnaje
- pořadatel může podle počtu družstev a podmínek upravit v pokynech účastníků systém soutěžeZávěrečná ustanovení

Hodnocení:

Družstva na 1 až 3 místě obdrží diplom

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu turnaje do l5 minut po ukončení zápasu s vkladem 350,-Kč .

Poznámka:

Výklad pravidel,rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně hlavnímu rozhodčímu turnaje .

16.května 2003

do 17: 00 hod. – příjezd zahraničních závodníků a prezentace v kanceláři
SKP MAJÁK Jablonec n.N. 5, Ladova 530

17.května 2003

7 : 30 hod. prezentace závodníků v kanceláři turnaje
„Městská hala“ v Jablonci n.N.,ul. U přehrady
7 : 50 hod. zahájení turnaje
8 : 00 hod. zahájení prvních zápasů ve skupině
Hraje se průběžně bez přestávky na oběd
17 : 00 hod. předpokládaný konec prvního hracího dne

18.května 2003

8 : 00 hod. zahájení druhého hracího dne
Hraje se průběžně bez přestávky na oběd
13 : 00 hod. předpokládaný konec turnaje

Ředitel turnaje:

Jindřich Janáček v.r.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport