policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2009

VC UNITOP ČR v potápění - propozicezpět

5.6.2009 - 6.6.2009Velká cena UNITOPUPořadatel: PSK Cheb 96 ve spolupráci s PČR Cheb


Uspořádáním pověřen: I. oddíl potápění


Organizační výbor:
ředitel soutěže: plk. Mgr. Kerbic Jaroslav
hlavní rozhodčí: Zelinger Zdeněk
sportovní komisař: Mácal Petr
vedoucí potápěč: Benda Karel
jistící potápěč: Havlovič Radim
tiskový mluvčí - propagátor akce: kpt. Hámek Josef
technická skupina: Buzická Stanislava, Jadlovský Jan
Držmíšek Jan, Provázek Josef, Nový, Řezková Iva, Holý Viktor, Skurka Tomáš, Pospíšil Vilém, Račák Ladislav


Datum konání: 5. 6. -7. 6. 2009

Místo konání: plavecký bazén Cheb
zatopený lom Lipná

Termín přihlášek: písemně do 28. 5. 2009
na adresu: p. Zelinger, Růžová 12, 350 02 Cheb
nebo e-mail:zdenekzelinger@seznam.cz

Startovné : platí se při zápisu
3-členná hlídka - 500,- Kč

Stravování: organizátor zajišťuje v pátek večeři pro závodníky
v sobotu 6. 6. 2008 – zajištěn oběd a večeře

Ubytování: Po domluvě zajistíme na náklady účastníků soutěže

Cestovné: na náklady účastníků nebo vysílající organizace, včetně přepravy
na jednotlivá místa

Pojištění: na náklady účastníků nebo vysílající organizace včetně pojištění pro potápění
se vzduchovým přístrojem ve volné vodě do hlouby 13 m (v případě nepojištění na vlastní odpovědnost účastníků, včetně hmotných škod, újmy na zdraví a životě)

Technická ustanovení: soutěží se v 3-členných hlídkách
v případě smíšených družstev, je družstvo zařazeno do kategorie dle většiny

Podmínky účasti: minimální věk 18 let, minimálně 1 člen hlídky jakékoliv potápěčské
oprávnění do hloubky 13 m se vzduchovým přístrojem

Kategorie: A - Policisté a občanští zaměstnanci
B - Členové PSK – SKP
C - Ženy

Program: Pátek 5. 6. 2008 :
16.00-17.00 Sraz a prezentace účastníků v plaveckém bazénu
Cheb, ul. Obětí nac.
17.00-20.00 soutěž v bazénu:
disciplíny: Silostroj
Tlukostroj
Potop se a neutop
Vypouštění bombiček
Hokej
Kloboučky
Laso – samostatná soutěž
Soutěží: 3-členné hlídky
Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v počtu disciplín, popř. změnu jednotlivých disciplín.
povinné vybavení: plavky, ručník, ploutve, šnorchl,
potápěčská maska

20.00-20.30 Přesun na večeři

od 20.30 večeře
hodnocení soutěží,
seznámení s průběhem dalších soutěží


Sobota 6. 6. 2008:


9.30 sraz na zatopeném lomu Lipná

11.00 hlavní soutěž lovení špuntů (1. člen hlídky celou potápěčskou
výstroj včetně naplněného potápěčského přístroje,
hloubka do 10 m, pot. baterku)

12.00 - 13.00 příprava na oběd, oběd

13.00 - 16.00 doprovodný program pro zájemce

19.00 večeře

20.00 pokračování hlavní soutěže včetně vyhodnoceníZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA 7. ročník VELKÉ CENY UNITOPU
v netradičních disciplínách v potápění

kategorie A: Policisté a občanští zaměstnanci

Klub:

Členové hlídky ( jméno a příjmení ):

vedoucí hlídky:
1. člen hlídky:
2. člen hlídky:
( případný doprovod 3-členných hlídek domluvit předem )


spojení na kontaktní osobu hlídky:
jméno:
adresa:
telefon:
Požadavek na ubytování: ano ….ne 

Dne: Podpis:

Přihlášku zaslat: do 28. 5. 2009 Informace na tel.: 777 722 009 – p. Zelinger
Na adresu: Zdeněk Zelinger
Růžová 12
350 02 CHEBZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA 7. ročník VELKÉ CENY UNITOPU
v netradičních disciplínách v potápění

kategorie B: Členové PSK - SKP

Klub:

Členové hlídky ( jméno a příjmení ):

vedoucí hlídky:
1. člen hlídky:
2. člen hlídky:
( případný doprovod 3-členných hlídek domluvit předem )


spojení na kontaktní osobu hlídky:
jméno:
adresa:
telefon:
Požadavek na ubytování: ano ….ne 

Dne: Podpis:

Přihlášku zaslat: do 28. 5. 2009 Informace na tel.: 777 722 009 – p. Zelinger
Na adresu: Zdeněk Zelinger
Růžová 12
350 02 Chebzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport